terug naar overzicht

Begroting 2021: Hoe woonlasten verlagen

Woensdag 7 oktober 2020

JOOST heeft voor 2021-2025 een begroting opgesteld. Daarin staat wat we de komende jaren gaan doen en wat het kost. Beleidsadviseur Mascha Reek vertelt hierin over ons nieuwe streefhuurbeleid: “Woonlasten verlagen is méér dan sleutelen aan de huurprijs”.

“In 2020 zijn we gestart met een streefhuurbeleid voor vrijgekomen woningen. Daarmee willen we de huren laag houden zodat onze primaire doelgroep een woning kan blijven vinden bij JOOST. Ons Koersplan 2020-2024 is daarbij onze routekaart. We bepalen de streefhuur door te kijken naar de WOZ-waarde van een woning, de kwaliteit van de woning (of het complex) en het energieverbruik. Dat ‘kijken’ deden we in 2020 letterlijk: we hebben zo’n achtduizend eenheden onder de loep genomen.”

Sturen op woonlasten een hele puzzel

“Om de huur laag te houden, is het bij elke woning wikken, wegen en keuzes maken. Bijvoorbeeld als het gaat om erg duurzame woningen. Die hebben een wat hogere huur, maar doordat ze een laag energieverbruik hebben, blijven de woonlasten laag. Daarmee sturen we, conform één van de doelen uit het Koersplan, ook in ons streefhuurbeleid op totale woonlasten. Het is wel een hele puzzel om voor elke vrijgekomen woning tot een passende huurprijs te komen. We zullen ons beleid in 2021 dan ook evalueren en waar nodig aanpassen of aanscherpen. Bovendien moeten we rekening blijven houden met de prestatieafspraken met gemeenten. Die actualiseren we in 2021 weer. Zo zorgen we ervoor dat ons beleid en die afspraken elkaar niet bijten.”

Nieuw streefhuurbeleid en aandacht voor tweehuurprijzenbeleid

“Naast het nieuwe streefhuurbeleid krijgt ook ons nog jonge tweehuurprijzenbeleid de volle aandacht. In Boxtel, de enige gemeente waar we dit beleid al uitvoerden, zetten we het voort en we gaan het uitbreiden naar de rest van ons werkgebied. Ook in het tweehuurprijzenbeleid is ‘betaalbaarheid’ de kern waar het om draait. Dit beleid houdt in dat we voor gezinnen met lage inkomens de huurprijs van sommige grotere eengezinswoningen verlagen tot de huurtoeslaggrens.”

Lees meer over onze plannen voor 2021-2025: Van beleid naar uitvoering. We zitten op koers, nu doorpakken.

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties