terug naar overzicht

Aedes benchmark: hoge score op het gebied van duurzaamheid

Donderdag 23 november 2017 Aedes benchmark: hoge score op het gebied van duurzaamheid

Donderdag 23 november werden de resultaten van de Aedes Benchmark 2016 bekend gemaakt. Aedes is de branchevereniging voor alle woningcorporaties in Nederland. Opvallend is dat wij hoog scoren op het gebied van Duurzaamheid. De uitkomsten zijn gebaseerd op cijfers uit 2016.

Er worden in de benchmark geen cijfers maar letters toegekend. Een A-score betekent een bovengemiddelde prestatie. Een B-score gemiddeld en een C-score is onder gemiddeld. Wij kregen in deze benchmark één keer een A, drie keer een B en één keer een C-score. Op de onderdelen Huurdersoordeel, Bedrijfslasten en Onderhoud & Verbetering scoren wij evenals vorig jaar gemiddeld een B. De waardering van huurders voor onze dienstverlening bleef met een gemiddelde van een 7,6 nagenoeg gelijk.

Duurzame maatregelen leiden tot besparing woonlasten voor huurders
De belangrijkste verbetering voor ons zit in het feit dat we op Duurzaamheid hoog scoren (A). “Daar hebben we binnen onze organisatie ook veel aandacht voor”, vertelt directeur-bestuurder Rob Dekker: “Zo brengen we bij onderhoud diverse energetische maatregelen aan, waaronder dubbelglas, extra isolatie, gebruik van duurzame materialen en zonnepanelen. We rekenen daar vaak geen huurverhoging voor. Vooral met het plaatsen van zonnepanelen zijn we voortvarend. Dit jaar gaan we nog 300 extra panelen plaatsen op verschillende woongebouwen. En hiermee komen we uiteindelijk uit op meer dan 4.000 zonnepanelen. Best bijzonder voor een woningcorporatie met gemiddeld 4.000 woningen. Je ziet al die investeringen nu terug in een hoge score in de benchmark. Daar zijn we erg blij mee. Want door het aanbrengen van duurzame maatregelen, verbruiken huurders minder energie en besparen ze uiteindelijk ook op hun woonlasten. “

Bedrijfslasten zijn gedaald
Uit de benchmark blijkt dat onze bedrijfslasten per verhuurde woning zijn gedaald. Vorig jaar kwamen we uit op € 903 per verhuureenheid. Dit jaar zakte dit bedrag verder naar € 821. Het gemiddelde in de sector ligt op € 790, maar dat komt vooral door de grote corporaties.

Veel investeren in kwaliteit van de woning
Op het onderdeel Onderhoud & Verbetering valt op dat wij veel investeren in de kwaliteit van de woningen. Per woning wordt gemiddeld € 2.449 geïnvesteerd, ten opzichte van gemiddeld € 2.121 in de sector. Hierdoor scoren we hoog (A-score) op de technische kwaliteit van onze woningen.

Beschikbaarheid & betaalbaarheid
Op het onderdeel Beschikbaarheid & Betaalbaarheid scoren we een C. Dit prestatieveld geeft inzicht in de hoeveelheid woningen die wij voor onze doelgroepen beschikbaar hebben en de betaalbaarheid. Qua betaalbaarheid scoren we prima (score B). De gemiddelde huurprijs van onze woningen is ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde. Op beschikbaarheid scoren we echter een C. Dit komt omdat het aantal vrijkomende woningen met een huurprijs tot € 590 lager was dan gemiddeld. Ook hebben we minder woningen toegewezen aan mensen uit de doelgroep die in aanmerking komen voor huurtoeslag. Op beide onderdelen hebben we als woningcorporatie echter weinig invloed. Dit heeft vooral te maken met de woningen die op dat moment vrijkomen en de woningzoekenden die daarop reageren.

Aedes benchmark: prestaties in de sector in de volle breedte verbeterd
Branchevereniging Aedes houdt dit jaar voor de vierde keer de benchmark, waaraan 303 woningcorporaties meedoen. Zij vertegenwoordigen bijna alle verhuureenheden (98 procent) in de sector. Met de Aedes-benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken en verbeteren. De benchmark biedt gemeenten, huurders en andere belanghebbenden inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden. De benchmark bestaat uit vijf prestatievelden: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud & verbetering en Beschikbaarheid & betaalbaarheid. Deze geven op hoofdlijnen een totaalbeeld over het presteren van individuele corporaties en van de gehele sector. Ten opzichte van vorig jaar zijn de prestaties in de sector in veel opzichten verbeterd: het huurdersoordeel is licht gestegen, de bedrijfslasten zijn verder gedaald, huizen zijn duurzamer geworden en de huurprijsstijging is zeer beperkt.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties