terug naar overzicht

Buurtbemiddeling lost burenruzies op

Woensdag 17 november 2021 Buurtbemiddeling lost burenruzies op

Burenruzies… Ze komen helaas voor. Gelukkig zijn er in de regio veel buurtbemiddelaars die samen met JOOST hulp bieden als mensen er samen echt niet uitkomen. Zoals de bemiddelaars van welzijnsorganisaties BINT, ONS welzijn, ContourdeTwern en Buurtbemiddeling073. Zij vertellen graag hoe zij werken en wat ze voor bewoners kunnen betekenen.

Je kunt zelf natuurlijk ook iets doen om erger te voorkomen: contact zoeken. Al klinkt dat misschien makkelijker dan het is. Om hier meer aandacht voor te hebben, hebben de buurtbemiddelingsorganisaties een website én een filmpje met handige informatie en tips. Benieuwd? Bekijk het filmpje https://youtu.be/qYaqec5xKo8 Of ga naar www.datismakkelijkpraten.nl

Gemeente Bernheze – Ons Welzijn
‘Onze buurtbemiddelaars praten dezelfde taal’

In Heeswijk-Dinther, Loosbroek en omliggende kernen zijn sinds 2017 buurtbemiddelaars van ONS welzijn actief. Allemaal vrijwilligers die uitstekend in staat zijn mensen nader tot elkaar te brengen. De meldingen over burenconflicten ontvangt ONS welzijn onder meer via JOOST. Coördinator Buurtbemiddeling Corrie van Mierlo van ONS welzijn: “Als de wijkconsulent merkt dat er ergens bemiddeling nodig is, seint deze ons in. ij pakken het dan over. We gaan aan de slag om de buren met elkaar te laten praten. Daar houden we JOOST dan van op de hoogte. Niet inhoudelijk: wat buren met elkaar bespreken, is en blijft vertrouwelijk.”

Dat ONS welzijn met opgeleide vrijwilligers werkt om te bemiddelen, is een bewuste keuze, aldus Corrie. “We dachten destijds ‘Als wij nou mensen uit de buurt, uit de dorpsgemeenschap vragen of zij buren kunnen helpen. Want ze spreken dezelfde taal, dat is hun kracht.’ Deze aanpak werkt, laten de afgelopen vijf jaar zien. En is er toch professionele hulp nodig? Dan komen wij, hulpverleners, in beeld. Zo helpen we bewoners het probleem bij de basis aan te pakken.”

Meer begrip

Die basis kan liggen in oud zeer. Of in een verleden waarin iemand iets traumatisch heeft meegemaakt. “Een blaffende hond kan genoeg zijn om die herinnering te triggeren. En dat kan weer leiden tot gedoe met de eigenaren van de hond. Een onafhankelijke buitenstaander, zoals onze buurtbemiddelaars, kunnen de kou uit de lucht halen. Door te luisteren, een gesprek te regelen, buren vooral met elkáár te laten praten. Als buren meer van elkaar weten, ontstaat er begrip. En dan ligt ook een oplossing binnen handbereik.”

Behoefte aan buurtbemiddeling van ONS welzijn?

Bel 088 374 25 25. De coördinator Buurtbemiddeling is te bereiken via 06 30565746, e-mail: buurtbemiddelingbernheze@ons-welzijn.nl

Op de foto hieronder coördinator Buurtbemiddeling Corrie van Mierlo van ONS welzijn.

Het artikel gaat verder onder de foto.

Gemeente Sint-Michielsgestel – BINT voor welzijn en ondersteuning
‘Fijn wonen wil toch iedereen?’

Edwin Voets is opbouwwerker bij BINT voor welzijn en ondersteuning in Sint-Michielsgestel. Veel burenconflicten die worden gemeld, komen op zijn bureau terecht. “JOOST is één van de partijen waarmee we samenwerken om buren met elkaar om de tafel te krijgen.” En oplossen, dat doen buren zelf, benadrukt Edwin. “Wij bieden daarvoor buurtbemiddelaars aan. Dat zijn inwoners hier uit de regio die door ons worden opgeleid. Zij gaan aan de slag nadat BINT een intakegesprek met melders heeft gehad. Daarin polsen we wat er aan de hand is. Dat is nodig om te bepalen of wij er iets mee kunnen.” Want BINT springt niet bij alle conflicten in de bres. “Als ruzies al heel lang duren, of bij vermoedens van criminele activiteiten, zijn andere hulpverleningsinstanties aan zet. Zoals de gemeente, een zorgorganisatie of de politie. Wij gaan over overlast door bijvoorbeeld vervuiling, herrie en overhangende takken. En dan komen onze vrijwilligers in beeld. Deze gaan altijd met z’n tweeën in gesprek met een melder. “Daarna benaderen zij dan de andere partij. We merken dat buren vaak opgelucht zijn dat ze hun ruzie eens goed kunnen uitpraten. Ze hoeven geen vrienden te worden. Maar samen overleggen en samen zoeken naar een oplossing helpt al veel.”

Samen helpen

Buren melden een conflict vaak zelf bij BINT. “Soms krijgen we meldingen via de gemeente of JOOST. Daar werken we nauw mee samen. JOOST is veel in wijken en buurten, kent de huurders. Als zij een signaal opvangen dat er iets speelt, overleggen we met elkaar. Misschien kunnen zij iets doen, of wij. Uiteindelijk willen we beiden dat mensen fijn wonen. Als we daar samen bij kunnen helpen, is dat tóp.”

Conflict melden bij BINT?

Bel 073 551 54 32 of stuur een e-mail naar info@bintwelzijn.nl

Op de foto hieronder opbouwmedewerker Edwin Voets van BINT voor welzijn en ondersteuning

Het artikel gaat verder onder de foto.

Gemeente Boxtel – ContourdeTwern
‘Met elkaar praten maakt een wereld van verschil’

In Boxtel was JOOST er elf jaar geleden bij toen buurtbemiddeling werd opgezet. Dit gebeurde op initiatief van welzijnsorganisatie ContourdeTwern. “We wilden buren beter helpen hun ruzies op te lossen”, vertelt teamcoördinator Karin van Ditmars. “Daar hadden we wel JOOST, de politie en de gemeente bij nodig. Die zijn toen actief mee gaan doen en we werken nog steeds samen.”

ContourdeTwern heeft negen vrijwillige buurtbemiddelaars, allemaal uit Boxtel, Esch of Liempde. Karin: “Sommigen doen dit al elf jaar. Hun grote kracht is dat zij neutraal zijn. Zij mogen de ruziënde buren niet kennen van bijvoorbeeld de sportclub. We kijken daarom goed wie we inschakelen.” Meldingen van burenruzies komen bij ContourdeTwern binnen. Maar soms ook nog bij JOOST, gemeente of politie. “Zij geven dat dan direct door aan ons. Dan gaan wij ermee aan de slag.” Onlangs nog verzorgde ContourdeTwern een training voor JOOST-medewerkers van het KlantContactCentrum. “Dat zijn de mensen die bij JOOST aan de telefoon zitten. We hebben ze laten zien hoe ze met de juiste vragen ontdekken of buurtbemiddeling zin heeft. Belangrijk, want des te sneller kunnen wij helpen.” Het aantal meldingen nam de afgelopen jaren toe. “We zitten nu op ongeveer vijftig meldingen per jaar. Onze aanpak: we laten buren met elkaar praten. Soms willen ze dat niet meteen. Dan helpen we ze om een brief naar elkaar te schrijven. Uiteindelijk willen we een oplossing vinden waar béide buren tevreden mee zijn.”

Ruzie voorkomen

ContourdeTwern helpt irritaties ook voorkomen. “Elkaar leren kennen maakt veel verschil. We zien dat ook bij bijvoorbeeld nieuwkomers. Die laten we sinds enkele jaren kennis maken met de buurt. Kopje koffie erbij, een gesprekje… En na een week of zes gaat JOOST nog eens langs om te horen hoe het gaat. Zo werken we samen aan fijne wijken om te wonen.”

Een conflict melden bij ContourdeTwern?

Bel Karin van Ditmars (teamcoördinator ContourdeTwern): 06 41 90 18 04 of stuur een e-mail: karinvanditmars@ContourdeTwern.nl

Op de foto hieronder teamcoördinator Karin van Ditmars van ContourdeTwern gemeente Boxtel.

Het artikel gaat verder onder de foto.

Gemeente Den Bosch – Buurtbemiddeling073
Goede buren, betere buurten

Bewoners in de gemeente Den Bosch kunnen voor hulp bij een burenruzie terecht bij Buurtbemiddeling073. “Als je er onderling niet uitkomt, is het altijd verstandig om ons in te schakelen”, vertelt coördinator Marleen Demmers. Conflicten horen bij het leven. Soms hebben mensen hulp nodig om ze op te lossen. Bij Buurtbemiddeling073 staan daarvoor vijftig vrijwillige bemiddelaars klaar. Marleen: “Sommige mensen melden zelf een conflict. Vaak krijgen we ook meldingen binnen van andere instanties. Zoals JOOST.” Marleen benadrukt dat alles daarbij vertrouwelijk verloopt. “Als JOOST ons iets doorgeeft, gebeurt dat nooit zonder dat die bewoners dat weten. En als wij met zo’n melding aan de slag gaan, vertellen we JOOST verder niets over alles wat we horen.”

Beter contact

Buurtbemiddeling073 leidt al haar bemiddelaars zelf op. Zoals met een cursus over psychische problemen. “Die kunnen de dieperliggende oorzaak van een ruzie zijn. Maar dan moet je ze wel herkennen. Dat leren ze nu.” Veel ruzies gaan over zaken als geluidsoverlast, irritatie door bouwplannen, stank. “Onze werkwijze is dat de bemiddelaars eerst op huisbezoek gaan. Daarna nodigen ze beide partijen uit om met elkaar te praten. Dat doen ze altijd op een neutrale plek zoals een wijkplein of buurthuis. De bemiddelaars zijn er dan ook bij zodat het gesprek rustig en respectvol verloopt.” Marleen weet dat deze aanpak werkt. “Heel vaak hebben buren daarna zelfs beter contact met elkaar.”

Conflict melden bij Buurtbemiddeling073?

Bel 073 203 24 50 of stuur een e-mail: info@buurtbemiddeling073.nl

Op de foto coördinator Marleen Demmers van Buurtbemiddeling073.

Dit artikel verscheen in ons huurdersmagazine JOOST, uitgave november 2021. Bekijk deze hieronder online.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties