terug naar overzicht

Collectieve ondertekening voor De Kleine Aarde

Dinsdag 31 januari 2017 Collectieve ondertekening voor De Kleine Aarde
Op dinsdagochtend 31 januari ondertekenden alle zeven deelnemers uit ’t Collectief, aangevuld met de gemeente Boxtel als terreineigenaar, een samenwerkingsovereenkomst op intenties. Daarmee komt de realisatie van de plannen voor het terrein van De Kleine Aarde weer een stap dichterbij en kunnen we aan de slag.

Intenties

In de overeenkomst staan de volgende onderdelen beschreven:

 • De projectplannen op hoofdlijnen
 • De bestemming van het terrein en haar gebruikers
 • Het onderhoud van het terrein
 • Het projectmanagement en operationeel beheer
 • De toegankelijkheid voor het publiek en de voorlichtingsfunctie
 • Aansprakelijkheid en verzekering
 • Conflictbeslechting
 • Duur en opzegging

Informatiemiddag/-avond

Binnen enkele weken zet ’t Collectief de deuren van het bezoekerscentrum op het terrein van De Kleine Aarde open. Alle deelnemers uit ’t Collectief zijn dan aanwezig om tekst en uitleg te geven op de plannen binnen hun expertise. De definitieve datum volgt binnenkort.

Samenstelling

’t Collectief bestaat zeven partijen:

 • Heijmans Woningbouw BV
 • Helicon
 • Maris Projecten
 • SintLucas
 • Stichting ROC Summa College
 • Waterschap De Dommel
 • Woonstichting St. Joseph

De gemeente Boxtel heeft het terrein in eigendom en daarom een participerende rol als dat nodig is.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties