terug naar overzicht

De UrgentiePlus-regeling voor een goede match

Donderdag 29 oktober 2020

Wie een huurwoning zoekt, kan daarvoor terecht op de website van WoonService Regionaal. Dat geldt echter niet voor mensen die van een beschermde woonvorm naar een gewone huurwoning willen verhuizen. Voor deze mensen voert JOOST de UrgentiePlus-regeling uit. Wijkconsulent Petra van der Heijden (links op de foto) en woonmakelaar Daniël Ariëns van JOOST vertellen wat deze regeling inhoudt.

JOOST_Petra_van_der_Heijden_3771
JOOST_Daniel_Ariens_1713

Petra: “UrgentiePlus is speciaal voor mensen die langere tijd in een woonvoorziening of instelling wonen en nu op zichzelf gaan wonen. Zij hebben vaak geen inschrijftijd opgebouwd. Maar willen wel graag op eigen benen staan, zodat zij geen plek bezet houden voor iemand die wel dringend zorg nodig heeft. Via de UrgentiePlus-regeling kijken we hoe we deze mensen toch een dak boven het hoofd kunnen bieden. Want hoe je het ook wendt of keert: de uitstroom uit de hulpverlening neemt al enkele jaren toe. En iedereen verdient een kans.”

Kritisch kijken

Daniël: “Ik hoor mensen hierover weleens zeggen: ‘die corporaties doen maar wat met die huisvesting’. Maar dat klopt niet. Wij krijgen de personen toegewezen om te huisvesten. Die hebben dan al urgentie gekregen. Wij bekijken daarna erg kritisch waar ze het beste tot hun recht komen om te wonen. Dat begint met een persoonlijk kennismakingsgesprek. Daar is ook de zorgverlener bij. Dan zitten we gewoon samen aan tafel om elkaar te leren kennen. We vertellen wat de huurder van ons mag verwachten. Maar ook: wat wij van hem verwachten. Dat is belangrijk. We laten hem beseffen dat hij onderdeel gaat worden van een buurt. En dat daar bepaalde omgangsregels en woongedrag bij horen. We maken hierover ook afspraken met de zorgverlener. Want die begeleidt de huurder vaak nog een tijdje wanneer deze in zijn huurwoning woont.”

Vinger aan de pols

Petra: “Daarna gaan we op zoek naar een passende woning. Onze woonmakelaars weten precies welke woningen er allemaal vrij zijn. Ikzelf ben ‘van’ één van de wijkteams van JOOST. Wij kennen de wijken, de buurten. Zo zoeken we naar een goede match tussen ‘huurder-woning-buurt’. Hebben we die gevonden, dan bieden we een huurcontract aan voor twee jaar. In die periode blijven we een vinger aan de pols houden: we komen elk half jaar op bezoek om te horen hoe het wonen gaat. Maar ook: of het goed gaat met het contact in de wijk. Verloopt alles naar wens, dan zetten we het tweejarige contract om in een vast huurcontract.”

Onze ervaringen zijn goed

Daniël: “Onze ervaringen zijn goed, we hebben al veel contracten kunnen verlengen. Dat is goed nieuws voor de huisvesting van deze doelgroep. Want die heeft, net zoals iedereen in Nederland, recht op een woning. Met UrgentiePlus maken we daar op een zorgvuldige manier werk van.”

Thuis in de Wijk: als je zorg of ondersteuning nodig hebt

UrgentiePlus sluit naadloos aan op het project Thuis in de Wijk, een samenwerking tussen woningcorporaties en zorgpartijen. Met Thuis in de Wijk zorgen we er samen voor dat mensen die uitstromen uit de zorg de juiste ondersteuning en voorwaarden krijgen. Want in de afgelopen jaren constateerden we dat de druk op wijken toeneemt doordat steeds meer mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag zelfstandig wonen. Samen met onder meer wijkteams van gemeenten, cliënten en zorgaanbieders werken we aan de voorwaarden die nodig zijn om mensen een goede start te geven en te zorgen dat ze fijn in de wijk kunnen wonen.

Dit artikel is ook te lezen in ons huurdersmagazine, uitgave oktober 2020.

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties