Circulariteit

Een geheel circulaire economie in 2050. Dat is het doel van de Nederlandse overheid. In een circulaire economie bestaat er geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Daarnaast is de invloed op het milieu kleiner en de CO2 uitstoot lager. Circulariteit is belangrijk omdat de vraag naar grondstoffen stijgt, terwijl de beschikbare hoeveelheid afneemt. We moeten dus slimmer omgaan met de reeds beschikbare materialen.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid

We zijn steeds op zoek naar de meest duurzame materialen om toe te passen in ons vastgoed. Maar we zorgen er ook voor dat  de materialen die vrij komen goed terecht komen. Dit doen we samen met onze partners, waaronder gebruiktebouwmaterialen.com. Zo kunnen wij ons focussen op de kern van ons werk én bereiken we het maximale effect.

Een mooi voorbeeld van een circulair nieuwbouwproject is het appartementencomplex dat wij gaan bouwen op De Kleine Aarde.

Comfortabel en duurzaam wonen op De Kleine Aarde