Klimaat en biodiversiteit

We kunnen er niet omheen. Het klimaat verandert. Daarom zijn we genoodzaakt om onze woonomgeving aan te passen om zo goed als mogelijk om te gaan met extreme neerslag, maar ook droogte en hetere zomers.

Wateroverlast tegengaan

Wateroverlast door hevige regenval wordt mede veroorzaakt door de vele bestrating in tuinen en openbare ruimten. Hierdoor kan het water niet de grond in en wordt de druk op het riool te groot. Ontstenen, oftewel meer groen in de tuin, is een van de oplossingen. Gras in plaats van bestrating, maar ook grind is al een verbetering. Water opvangen helpt ook wateroverlast tegen te gaan en kan juist op een droog moment gebruikt worden.

Meer groen

Bijkomend voordeel is dat een groene tuin zorgt voor de broodnodige verkoeling tijdens warme dagen. Bomen, struiken en planten hebben namelijk een verkoelende werking. Daarom zijn groendaken ook een goede oplossing die wij graag toepassen op geschikte daken. Een groene tuin heeft daarnaast ook een positief effect op het leefgebied van vogels, insecten en andere dieren. Dit is essentieel voor plant- en diersoorten, maar ook voor de mens en onze leefomgeving.

Wat doet JOOST?

Middels groenprojecten sporen we onze huurders aan hiermee aan de slag te gaan. Ook staan we open voor bewoners die een verzoek bij ons doen voor het vergroenen van hun woonomgeving. Ons streven is dat over 10 jaar alle tuinen bij onze woningen voor 60% onverhard zijn en 30% groen. Om dit te bereiken doen we de komende twee jaar een 0-meting en voeren we een aantal experimenten uit met ontstenen/vergroenen van tuinen bij mutatie, groot onderhoud, nieuwbouw en als zelfstandig project.