Verduurzamen met verstand

De komende jaren verduurzamen we circa 500 woningen per jaar. Hierbij kiezen we voor logische maatregelen die de kwaliteit van de woning verbeteren. Wat ons betreft begint dit bij isoleren en ventileren. Deze maatregelen hebben het grootste effect op het energieverbruik, en dus op de woonlasten van de huurder. Daarnaast is een goed geïsoleerde en goed geventileerde woning ook comfortabel.

We benutten natuurlijke momenten

We grijpen natuurlijke momenten aan om onze woningen te isoleren. Bij groot onderhoud isoleren we de woningen gelijk. Bij planmatig schilderwerk plaatsen we standaard HR++ beglazing. Bij mutatie brengen we alle elementen op de gewenste basiskwaliteit. Wanneer een huurder ons vraagt om isolatie aan te brengen, beoordelen we of het past bij de complexstrategie en of het technisch mogelijk is. We vragen de bewoner of de buren in de straat deze vraag ook hebben of dat ze de buren kunnen enthousiasmeren mee te doen. Zo kunnen we deze werkzaamheden het volgende jaar projectmatig uitvoeren. Indien het om één woning gaat, voeren we de werkzaamheden zo spoedig mogelijk uit.

Energetische Versnelling

Naast verduurzaming bij natuurlijk momenten, voeren we energetische projecten uit die puur gericht zijn op het verbeteren van de basiskwaliteit van de woning, waardoor de energievraag daalt. Deze projecten noemen we de Energetische Versnelling.

Bekijk projecten Energetische Versnelling

Nieuwbouw

Per 1 januari zijn voor nieuwbouw de BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) van kracht. Hier zijn wij enthousiast over omdat dit aansluit op onze visie om eerst in te zetten op isolatie en ventilatie en daarna pas op opwekken en gasloos. Naast BENG is het vanuit mobiliteit van belang om voor te sorteren op voldoende oplaadmogelijkheden voor elektrische auto’s, extra ruimte voor elektrische fietsen en dergelijke.