Wat doen we zelf?

Goede voorbeeld geven

Betere, duurzame keuzes maken begint bij jezelf. Daarom doen wij als organisatie al het mogelijke om zelf het goede voorbeeld te geven. Dat betekent dat alle medewerkers het voorbeeld zijn en het gesprek met huurders en partners kunnen aangaan over duurzaamheid. Hiervoor hebben zij kennis en kaders nodig, hetgeen de medewerkers mee krijgen tijdens duurzaamheidstrainingen.

Verlagen CO2 uitstoot

Daarnaast nemen we maatregelen in ons kantoor. Ons doel is dat onze organisatie in 2024 30% minder CO2 uitstoot. Hiervoor hebben we in 2020 in 0-meting gedaan. Hier zijn de volgende verbeterpunten uitgekomen waarmee we aan de slag gaan:

  • Ons afval nog beter scheiden om het restafval te verminderen. Hierdoor hoeft het restafval slechts één keer per twee weken opgehaald te worden.
  • Duurzamer inkopen: denk aan papieren bekers in plaats van plastic, houten roerstaafjes in plaats van plastic
  • Zo veel mogelijk post digitaal versturen
  • Overstap naar groene stroom van Nederlandse Oorsprong
  • Verlichting op sensoren en overal LED verlichting
  • Nog meer elektrische bedrijfsauto’s. Het doel is een volledig elektrisch wagenpark.
  • Thuiswerken daar waar het kan om te besparen op woon-werk kilometers
  • Promoten OV, fiets en lopen om te besparen op woon-werk en werk-werk kilomters