terug naar overzicht

Duuzaamheid is ‘volwassen’ geworden

Woensdag 30 oktober 2019

JOOST heeft voor 2020-2024 een begroting opgesteld. Daarin staat wat we de komende jaren gaan doen en wat het kost. Linda Tuijt (adviseur Duurzaamheid, links op de foto) en Nadja Mertens (Asset Manager) van JOOST zijn nauw betrokken bij de stevige opgave die we hebben op het gebied van duurzaamheid. Hieronder lichten zij toe voor welke strategie we kiezen. 

JOOST_Linda_Tuijt_3858
JOOST_Nadja_Mertens_3928

“In 2050 moet onze hele woningvoorraad CO2-neutraal zijn. Een fikse klus die heel veel aandacht vraagt”, vertellen ze. “‘Duurzaamheid’ is daarom ook niet langer een onderwerp dat we ‘erbij’ doen als we onze woningen onderhouden. Het thema is volwassen geworden vanwege de urgentie. Het staat permanent hoog op de agenda bij alle strategische activiteiten van JOOST.”

Eerst isoleren
“De komende jaren gaan we inzetten op isolatie, ook buiten de groot onderhoudsprojecten om. Wat dat betekent? Dat we ook bij woningen die al redelijk ‘in de isolatie zitten’ maatregelen treffen zodat álle onderdelen geïsoleerd zijn. Denk aan dubbel glas. Of het isoleren van alle spouwmuren. Dankzij zulke losse maatregelen kunnen we de verduurzaming van onze totale woningvoorraad versnellen. Al blijven we kijken naar betaalbaarheid: we wegen onze opties zorgvuldig af en ondernemen niet meer dan nodig is.”

“Isolatie heeft prioriteit om de energievraag te verlagen. Daarnaast blijven we zonnepanelen plaatsen. Niet meer in de hoeveelheden zoals voorheen. Dat heeft te maken met de afbouw van de salderingsregeling. Die maakt het voor huurders minder aantrekkelijk om te kiezen voor een hoeveelheid van tien of twaalf zonnepanelen op een dak. We willen nu terug naar maximaal zes panelen per dak, volledig gericht op eigen gebruik. Doel is om zo’n tweehonderd woningen per jaar van panelen te voorzien. Met zonnepanelen voor algemene ruimtes in wooncomplexen gaan we eveneens door.”

Kennis delen, ook met bedrijven
“Omdat de energietransitie zoveel impact heeft en niemand weet hoe de toekomst er precies uit gaat zien, trekken we veel op met andere woningcorporaties, gemeenten, waterschappen. We delen kennis en ervaringen en doen mee aan initiatieven die verduurzaming bevorderen. Zo zijn we Vriend geworden van het Brabantse project WarmteWissel, waarbij we bedrijven oproepen met duurzame initiatieven te komen voor de vervanging van individuele cv-ketels.”

“Naast de verduurzaming van ons woningbezit kijken we ook naar andere duurzaamheidsaspecten. Zo zullen we meer groen en minder tegels in tuinen gaan bevorderen voor meer biodiversiteit. Ook verkennen we natuurlijke oplossingen in wijken en buurten om hevige wateroverlast of langdurige droogte op te vangen. En hebben huurders een goed en duurzaam idee? Dan denken we graag met ze mee. Het klimaat vereist het en wij willen daar zo constructief mogelijk aan bij dragen. Met verduurzaming van onze woningvoorraad én met oplossingen voor de leefomgeving.”

Lees meer over onze plannen voor 2020.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties