terug naar overzicht

Experiment lotingwoningen van start

Zaterdag 3 februari 2018

De druk op de Bossche woningmarkt is hoog. Toch willen de woningcorporaties dat mensen die in
’s-Hertogenbosch op zoek zijn naar een sociale huurwoning, minder wachttijd hebben. De Bossche woningcorporaties – die hun woningen publiceren via WoonService – zijn daarom vanaf 1 februari 2018 met een gezamenlijk experiment gestart.

Waarom doen we dit experiment?

We willen onderzoeken of we mensen die heel actief op zoek zijn naar een woning, sneller kunnen helpen. En beter inzicht krijgen in de behoeften van woningzoekenden. Daarmee hopen we vraag en aanbod van woningen beter op elkaar aan te laten sluiten. Dit experiment organiseren we in goed overleg met de gemeente ‘s-Hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform.

Wat houdt het experiment in?

1. Vanaf 1 februari 2018 kunnen alleen actief woningzoekenden reageren op lotingwoningen. Binnen dit experiment zijn actief woningzoekenden mensen die in 6 maanden minimaal 26 keer op een woning hebben gereageerd. En in die periode nooit een woning geweigerd hebben. Een lotingwoning is een woning die letterlijk wordt ‘verloot’ onder degenen die hebben gereageerd. Bij het toewijzen van deze woningen speelt inschrijfduur dus geen rol.

2. Het experiment duurt één jaar. Tijdens deze periode houden we in de gaten wie voldoet aan de voorwaarden van ‘actief woningzoekende’. En dus kan reageren op lotingwoningen. Heeft iemand op 1 februari 2018 nog niet vaak genoeg gereageerd om aan de voorwaarden te voldoen, maar later in het jaar wel? Dan kan hij of zij u vanaf dat moment alsnog meedoen en reageren op lotingwoningen.

3. Woningzoekenden die minder vaak op woningen hebben gereageerd of wél een woning hebben geweigerd, kunnen niet meedoen aan het experiment. Zij kunnen vanaf 1 februari 2018 alleen op woningen reageren die niet via loting op WoonService worden aangeboden.

Goed om te weten

  • Het experiment duurt één jaar, tot 1 februari 2019.
  • Op uw persoonlijke pagina kunt u zien of u wel of niet kunt reageren op een lotingwoning.
  • De inkomensregels die altijd gelden voor het reageren op sociale huurwoningen, gelden ook binnen het experiment (zie infographic passend toewijzen).
  • Reageert er niemand op een lotingwoning? Dan bieden we de woning, zonder lotinglabel, opnieuw aan via WoonService.

Meer informatie? Neem contact met ons op.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties