Er zijn huurders die eenmalig een huurverlaging krijgen. Waarom krijg ik geen huurverlaging?

Alleen huishoudens met een lager inkomen en een relatief hoge huur komen in 2021 aanmerking voor een eenmalige huurverlaging. Dit is vastgelegd in de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen. Deze wet geldt alleen voor sociale huurwoningen. In onderstaand schema kunt u zien wie een eenmalige huurverlaging krijgt.

Huurders die hiervoor in aanmerking komen, hoeven hiervoor zelf geen actie te ondernemen. Zij ontvangen van ons in maart persoonlijk bericht.

Heeft u geen brief ontvangen en denkt u wel in aanmerking te komen voor huurverlaging?

Wij baseren ons op inkomensgegevens over 2019 die wij van de Belastingdienst hebben ontvangen. Het kan zijn dat de Belastingdienst niet over de juiste gegevens beschikt. Of dat uw inkomen is gedaald. In beide gevallen komt u wellicht alsnog in aanmerking voor huurverlaging. Met behulp van bovenstaand schema kunt u dit zelf beoordelen.

Als u denkt voor huurverlaging in aanmerking te komen, dan kunt hiervoor zelf een verzoek bij ons indienen.

Hoe kan ik een verzoek tot huurverlaging aanvragen?