terug naar overzicht

Goedkeuring Aw voorgenomen fusie St. Joseph en Kleine Meierij

Dinsdag 29 januari 2019 Goedkeuring Aw voorgenomen fusie St. Joseph en Kleine Meierij

Vandaag hebben wij de ministeriële goedkeuring van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) ontvangen voor onze voorgenomen fusie tussen Woningstichting Kleine meierij en Woonstichting St. Joseph. Dat betekent dat officieel per 1 juli 2019 een nieuwe krachtige organisatie ontstaat van twee dorpse woningcorporaties met een breed woningaanbod en een breed dienstenpakket.

De huurdersorganisaties Huurders Belangen Vereniging Boxtel/Liempde en Stichting Huurdersbelangen Kleine Meierij hadden in december al ingestemd met de fusie. Ook de gemeenten Bernheze, Boxtel, ’s-Hertogenbosch, Haaren en Sint-Michielsgestel hebben een positieve zienswijze afgegeven.

Belang van de volkshuisvesting
De AW oordeelt dat de fusie in het belang van de volkshuisvesting is. ‘Beide organisaties zijn werkzaam in dezelfde woningmarktregio, de financiële continuïteit is voldoende gewaarborgd en de lokale binding wordt behouden. ‘ Zo blijkt uit de toelichting die wij van de Aw hebben ontvangen: ‘Uit de fusiestukken is gebleken dat Woonstichting St. Joseph en Woningstichting Kleine Meierij elkaar goed kennen en in dezelfde woningmarktregio actief zijn, namelijk Noordoost Brabant. Beide corporaties komen elkaar regelmatig tegen bij diverse overleggen en werken op een aantal thema’s reeds samen. Vanuit deze samenwerking zijn veel overeenkomsten tussen beide woningcorporaties, waaronder een gedeelde visie op de volkshuisvesting. Dit heeft er toe geleid dat in 2017 is nagedacht om de samenwerking te intensiveren.’ Dit heeft uiteindelijk dus geleid tot deze fusieaanvraag.

Financiële continuïteit
Het Aw geeft verder in haar toelichting aan: ‘Uit de fusiestukken is gebleken dat er met de fusie een financieel solide organisatie ontstaat, die de investeringskracht heeft om volkshuisvestelijk te presteren in de gemeenten waar zij actief is. Beide corporaties, zowel afzonderlijk als geconsolideerd, voldoen aan de door de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) gestelde vereisten. De fusie heeft een positief effect op de vermogenspositie van de nieuwe fusieorganisatie. In de rapportage van Finance Ideas is verder genoemd dat de fusie een positief effect heeft op het risicoprofiel. Zowel op financieel vlak als op vastgoedvlak zijn er synergievoordelen te constateren.’

Behoud van de lokale binding
Het Aw gaat ook in op het behoud van de lokale binding: ‘Uit de fusiestukken is gebleken dat de fusiecorporatie waarde hecht aan het dichtbij organiseren van haar dienstverlening. Adequaat handelen, verbindend zijn in het maatschappelijk netwerk en lokale verankering zijn de uitgangspunten. Daarin wordt gestuurd op de tevredenheid van de huurder en de klanten. De fusiecorporatie hecht waarde aan de lokale verankering. De capaciteit wordt ingezet om zichtbaar te zijn in de wijken.’

Samen bouwen aan een nieuwe uitstraling
We gaan nu volop door met alle voorbereidingen om per 1 juli tot één nieuwe organisatie te komen. Zo worden alle primaire processen de komende maanden op elkaar afgestemd. Ook zijn we in gesprek met kleine groepen huurders van St. Joseph en Kleine Meierij. De resultaten uit deze bijeenkomsten gebruiken we als input voor een nieuwe naam en een nieuwe gezamenlijke uitstraling voor onze nieuwe organisatie. De verwachting is dat de nieuwe naam medio april bekend is.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties