terug naar overzicht

Het nieuwe Koersplan: een krachtenbundeling van formaat

Woensdag 3 juni 2020

Begin maart – vlak voordat het coronavirus ons bereikte – presenteerden wij ons nieuwe koersplan. Een koers met de naam: (ge)WOON als een goede buurman. Want dat is wat wij willen zijn voor onze bewoners. Een goede buurman, die dichtbij is, luistert, meedenkt en een handje helpt waar nodig.

Ook nu wil JOOST graag een goede buurman zijn voor haar huurders. Juist nu is het zo belangrijk om te weten wat er speelt en een helpende hand te kunnen bieden wanneer dat nodig is. Daarom hebben we samen met anderen enkele initiatieven opgepakt om de verbinding te zoeken.

Op zoek naar de verbinding 

Die verbinding hebben we ook gezocht bij de totstandkoming van ons nieuwe Koersplan 2020-2024. “Het opstellen hiervan was één grote krachtenbundeling van medewerkers, managementteam, Raad van Commissarissen, huurders, stakeholders en samenwerkingspartners. De eerste voorbereidingen troffen we begin 2019. In de aanloop naar de fusie spraken we toen af dat het opstellen van dat Koersplan ook zouden benutten voor de integratie van beide werkorganisaties.”

Onze beleidsadviseurs Mascha Reek (rechts op de foto) en Natascha Koulen vertellen in ons Jaarverslag over 2019 over hoe het nieuwe koersplan tot stand is gekomen: “Een krachtenbundeling van formaat”.

JOOST_Natascha_Koulen_3739HR
JOOST_Mascha_Reek_4053

Een koers met ruimte

“We willen graag bijdragen aan dorpen en buurten, waar mensen als een goede buurman met elkaar (kunnen) samenwonen. Dit vraagt steeds iets anders van ons. Het is maar net wie we voor ons hebben, wat anderen al doen en welk dorp het betreft. Daarom is ons koersplan geen gedetailleerde route, maar een koers met ruimte. Ruimte voor onze medewerkers, bewoners én partners.”

Anders dan anders

“We maakten ons koersplan ook anders dan anders. Onze medewerkers liepen voorop. Zij verkenden samen met huurders en collega’s van partnerorganisaties de belangrijkste vraagstukken voor de komende jaren. Niet van achter het bureau, maar daar waar het gebeurt; buiten in onze kernen. Onbevangen gingen ze op pad en lieten zich verwonderen. De verhalen en beelden waarmee ze terug kwamen, leidden tot heldere adviezen over wat te doen en te laten de komende jaren. Adviezen gevoed vanuit de alledaagse leefwereld. Dat is het fundament van onze koers. En het begin van een nieuwe manier van (samen)werken.”

Op Expeditie

“Onze medewerkers hebben aan onze nieuwe koers een wezenlijke bijdrage geleverd. We nodigden hen als eerste uit om mee te denken over de toekomst, maar óók om collega’s, huurders en relaties te mobiliseren het daar eens uitgebreid over te hebben. Daarvoor riepen we zogenoemde expedities in het leven. Hierbij gingen collega’s als expeditieleiders op pad om verhalen, meningen, visies en inzichten op te halen bij de buitenwacht. Ook organiseerden ze uitstapjes naar organisaties die ons werk als sociale verhuurder ‘raken’. Naar de Voedselbank bijvoorbeeld waar betaalbaarheid één van de gespreksonderwerpen was. En naar Waterschap de Dommel waar het ging over duurzaamheid. Het zijn onderwerpen die ook voor ons relevant zijn en hoge prioriteit hebben.”

JOOST on Tour

“Al deze bezoeken en gesprekken leidden tot verrijking van onze inzichten en verbreding van onze kennis. De expeditieleiders deelden hun bevindingen daarna met alle collega’s op een medewerkersbijeenkomst. Dat deden ze zo inspirerend, dat de contouren van onze koers bij nóg meer collega’s begonnen te leven. En dat was uitstekend voor het draagvlak. Verder lieten MT en RvC zich niet onbetuigd. Zij trokken in november 2019 met een oldtimerbus het werkgebied van JOOST in om met stakeholders en beleidsmakers te praten over ontwikkelingen, trends en verwachtingen.”

Samen hebben we onze koers bepaald

“Het Koersplan 2020-2024 is ‘van’ heel JOOST. Vooral dankzij de enthousiaste inzet en medewerking van collega’s uit de organisatie. Samen hebben we onze koers bepaald. Geen in beton gegoten plan, maar een beleidsrichting aan de hand van zes thema’s die de essentie vormen van onze activiteiten de komende jaren. Een ander, minstens zo belangrijk resultaat van deze aanpak: collega’s hebben intensief met elkaar samengewerkt aan iets wat voor de meesten buiten hun aandachtsgebied ligt. Dat zorgde voor verrassing, bevlogenheid en werkplezier en het heeft de integratie in dit fusiejaar absoluut goed gedaan.” ‘Koersplan 2020-2024: een krachtenbundeling van formaat’

Bekijk onze nieuwe koers ‘ge(WOON) als een goede buurman’ in een animatie:


Bekijk hier ons volledige Koersplan: (ge) Woon als een goede buurman.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties