terug naar overzicht

Hulde aan de bewonerscommissies

Woensdag 2 maart 2022

In diverse woongebouwen van JOOST zijn bewonerscommissies actief. Dit zijn groepjes huurders die vrijwillig tijd vrij maken om leuke activiteiten te organiseren voor hun buren. Of die het initiatief nemen om met JOOST een keer te kijken naar de veiligheid in en om het gebouw. Dat doen ze altijd namens de bewoners die er wonen. JOOST is er blij mee. Zo blij, dat het de oprichting van nóg meer bewonerscommissies van harte ondersteunt én toejuicht. “Hulde aan al onze bewonerscommissies”, vindt JOOST-manager Inge Huisman. “Dankzij hen kunnen we het wonen nog fijner maken.”

Bewonerscommissies spelen een belangrijke rol

“Hulde aan al onze bewonerscommissies”, vindt JOOST-manager Inge Huisman. “Dankzij hen kunnen we het wonen nog fijner maken.” Bewonerscommissies van JOOST vind je alleen in flats en andere woongebouwen. Dat heeft volgens Inge te maken met de manier van wonen. “In zulke gebouwen kom je je buren vaker tegen. Je maakt ook samen gebruik van dezelfde ruimtes. Denk maar aan de entree, het trappenhuis, liften en galerijen. Iedereen heeft er belang bij dat die ruimtes veilig, schoon en in orde zijn. Daar kunnen bewonerscommissies een belangrijke rol bij spelen. Die kunnen ons inseinen als er iets moet gebeuren. Maar er is méér. Want deze commissies zijn ook heel belangrijk voor de onderlinge verbinding. Je ziet bijvoorbeeld dat ze allemaal leuke dingen organiseren voor al hun buren in het woongebouw.”

JOOST geeft vergoeding voor onkosten

JOOST werkt goed met bewonerscommissies samen. “Zij zijn onze ogen en oren. Is er iets aan de hand waar wij bij kunnen helpen? Dan is er zo contact gelegd. Bewonerscommissies zijn helemaal onafhankelijk. Wij schrijven dus niet voor wat ze moeten doen. Dat doen ze helemaal zelf en naar eigen inzicht. En dat levert ontzettend leuke initiatieven op. Van wekelijks kienen en koffiedrinken tot het oprichten van een hobbyclub.” JOOST ondersteunt waar het kan, als een goede buurman. “Wij dragen bij aan de kosten die commissies voor hun werk maken. Bijvoorbeeld voor papier en printerinkt voor het verspreiden van brieven of posters. Heeft het gebouw een gemeenschappelijke zaal? Dan stellen we die graag beschikbaar aan de commissies zodat ze daar activiteiten kunnen organiseren.”

En we ondersteunen graag bij activiteiten

Er zijn een paar eisen waaraan een formele bewonerscommissie moet voldoen. Ze moeten bijvoorbeeld uit minstens drie leden bestaan. “Er hoort ook bij dat JOOST en een bewonerscommissie minimaal twee keer per jaar met elkaar overleggen. Dan horen we van elkaar hoe het gaat. En of wij, als JOOST, ergens rekening mee moeten houden als het over dat ene woongebouw gaat. Of we maken afspraken over een activiteit en wat wij daarin kunnen betekenen. Als bewoners gewoon leuke activiteiten willen organiseren, zonder alle formele rompslomp, kunnen ze ook bij onze wijkconsulenten terecht.”

Onze grootste wens: elk woongebouw eigen bewonerscommissie

Inge: “We hebben nu meer dan tien bewonerscommissies, verspreid door ons hele werkgebied. Maar woongebouwen hebben we nog véél meer. Onze grootste wens is dat elk woongebouw van JOOST zijn eigen bewonerscommissie heeft. Want we zien hoe waardevol die zijn voor zowel bewoners als voor ons. Ze zorgen echt dat buren elkaar een beetje beter leren kennen. En omdat onze wijkbeheerders en -consulenten de vaste contactpersonen van die commissies zijn, zijn wij sneller op de hoogte als er iets aan het gebouw verbeterd moet worden.”

Fotobijschrift: De huurdersvereniging van Hoogheem is heel actief met het organiseren van allerlei activiteiten. Afgelopen jaar werd meerdere keren een balkonbingo georganiseerd. Een initiatief vanuit de Huiskamer. Een ontmoetingsplek voor bewoners van de flats waar dagelijks activiteiten worden georganiseerd.

Wilt u ook een bewonerscommissie oprichten?

Of wilt u iets over zulke commissies vragen? Bel dan met JOOST (088 008 14 00) of stuur een e-mail naar uw eigen JOOST-wijkconsulent:

Wijkteam Rosmalen, Nuland, Groote Wielen
Wijkconsulent Judith Gerritsen, judith.gerritsen@wonenbijJOOST.nl

Wijkteam Hintham en Heeswijk Dinther, Loosbroek
Wijkconsulent Bert Vos, bert.vos@wonenbijJOOST.nl

Wijkteam Boxtel Selissenwal, Munsel-Selissen, In Goede Aarde, Lennisheuvel, Berlicum, Den Dungen, Middelrode, Sint-Michielsgestel en Haaren
Wijkconsulent Raimondo Buijsen, raimondo.buijsen@wonenbijJOOST.nl

Wijkteam Boxtel Centrum en Breukelen (zonder seniorenappartementen Elisabethsdael, Vinckenrode, Cronenborg en Clarissenhof)
Wijkconsulent Tessa van Roosmalen, tessa.vanroosmalen@wonenbijJOOST.nl

Wijkteam Boxtel Oost, Liempde mét seniorenappartementen Elisabethsdael, Vinckenrode, Cronenborg en Clarissenhof
Wijkconsulent Sandra Biemans, sandra.biemans@wonenbijJOOST.

 

Dit artikel verscheen ook in ons huurdersmagazine maart 2022. Hierin lees je ook een interview met Gemma van der Staak, voorzitter/secretaris van de bewonerscommissie van Molenhof in Boxtel.

Bewonerscommissie Molenhof in Boxtel

En we hadden een interview met Coby Vos, Ad Schippers en Harrie van Geffen van bewonerscommissie De Ontmoeting in Rosmalen.

Bewonerscommissie De Ontmoeting in Rosmalen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties