terug naar overzicht

Huurachterstand voorkomen vraagt om snelle actie

Woensdag 30 oktober 2019

JOOST heeft voor 2020-2024 een begroting opgesteld. Daarin staat wat we de komende jaren gaan doen en wat het kost. Madeleine van den Akker en Paul Lensen (beiden JOOST-incassoconsulent) buigen zich over het voorkomen van huurachterstanden. Hieronder lichten zij toe voor welke strategie we kiezen.

JOOST_Madeleine_4718
JOOST_Paul_Lensen_7911

Geen glijdende schaal
“De normale gang van zaken is dat JOOST de huren automatisch incasseert”, vertelt Madeleine. “Komt de huur niet bij ons binnen? Dan gaat de trein van herinnering, aanmaning en huisbezoek rijden. Zo snel mogelijk.” Paul: “Dit doen we enerzijds ter bescherming van huurders. Als een huurachterstand gaat oplopen, ontstaat een glijdende schaal. Dan wordt de schuld steeds moeilijker op te lossen en dreigt in het uiterste geval huisuitzetting – al hebben we die gelukkig weinig. Anderzijds kost de schuldenproblematiek de maatschappij, alle inwoners van Nederland, veel geld. Dus we zijn allemaal gebaat bij een incassoprocedure die soepel verloopt.”

Structurele oplossing
Beiden weten dat de maandelijkse huur sommige mensen zwaar op de maag ligt. Hoewel het kabinet op Prinsjesdag 2019 aangaf de portemonnee te trekken om de koopkracht te stimuleren, nemen de vaste lasten voor mensen toe. “Daardoor blijft de bestedingsruimte van sommige huurders krap”, knikt Paul. “En hoe krapper die ruimte, hoe sneller het misgaat. Mensen gaan keuzes maken: ‘betalen we deze maand de huur of toch de reparatie van de auto waarmee ik naar mijn werk moet?’ Het zijn keuzes die stress geven en geen echte oplossing zijn. Ons streven is om wèl een structurele oplossing te bieden in een zo vroeg mogelijk stadium. Eentje die er tevens voor zorgt dat ook rekeningen van energiemaatschappij, zorgverzekeraar of de Belastingdienst niet blijven liggen.”

‘Het geeft rust’
Om daarin te voorzien, is elke huurachterstand, hoe kort ook, reden om een alarmbelletje te laten rinkelen. Madeleine: “De ervaring leert dat er dan meestal meer aan de hand is. We proberen direct te achterhalen wat dat ‘meer’ is. Niet alleen om die huur betaald te krijgen, maar ook om mensen te helpen. We hebben een zorgplicht, dit hoort erbij.” Soms treft JOOST een betalingsregeling, “maar dat is vaak geen duurzame oplossing”, aldus Paul. “Zeker niet als huurders ook bij andere instanties zulke regelingen hebben.” Voor een structurele oplossing heeft JOOST daarom nauw contact met andere instanties die eveneens inzetten op hulp bij schulden. “Denk aan de gemeenten in ons werkgebied en maatschappelijk werk”, knikt Paul. “Heel soms is het beter dat mensen voor hun eigen bestwil hun hun financiën volledig uit handen geven aan een bewindvoerder. Dat is zuur, maar die zorgt er wel voor dat je aan je betalingsverplichtingen gaat voldoen. Dat geeft rust.”

Preventieve hulp
JOOST richt zich ook op preventie. “Er zijn bijvoorbeeld budgetcoaches”, vertelt Madeleine. “Deze vrijwilligers helpen huurders bij hun administratie. Deze coaches willen we wat nadrukkelijker gaan inzetten. Zij kunnen voor sommige huurders een prima oplossing zijn wanneer ze liever geen officiële instantie willen inschakelen. Met de hulp van die coaches krijgen ze meer inzicht in hun huishoudboekje. Zo houden ze hun kosten in de grip en wordt erger voorkomen.”

Lees meer over onze plannen voor 2020.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties