Huurbevriezing en huurverlaging

Dit jaar ontvangt u geen huurverhoging. En een deel van de huurders ontvangt zelfs een eenmalige huurverlaging.

Welke huurders krijgen een huurverlaging?

In 2021 geldt de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen. Dit betekent dat huishoudens met een lager inkomen en een relatief hoge huur in aanmerking komen voor een eenmalige huurverlaging. Deze wet geldt alleen voor sociale huurwoningen en voor bepaalde inkomensgroepen. In onderstaand schema kunt u zien wie een eenmalige huurverlaging krijgt.

De inkomensgegevens hebben wij van de Belastingdienst ontvangen. Dit zijn cijfers van uw inkomen over 2019. Wanneer u voor een eenmalige huurverlaging in aanmerking komt, ontvangt u eind maart van ons een persoonlijke brief. U hoeft hiervoor onderstaand formulier niet in te vullen.

Wanneer moet u wel zelf een aanvraag indienen?

Het kan zijn dat de Belastingdienst niet over de juiste gegevens beschikt. Of dat uw inkomen tenminste de afgelopen 6 maanden is gedaald. In beide gevallen komt u wellicht alsnog in aanmerking voor huurverlaging. Met behulp van bovenstaand schema kunt u dit zelf beoordelen. Als u denkt voor huurverlaging in aanmerking te komen, dan kunt hiervoor zelf een verzoek bij ons indienen.

Welke gegevens hebben wij van u nodig?

Een verzoek tot huurverlaging kunt u indienen tot uiterlijk 31 december 2021. Wij hebben dan onderstaande gegevens van u nodig. Zodra wij alle informatie hebben ontvangen, ontvangt u van ons binnen drie weken een reactie of u voor huurverlaging in aanmerking komt.


  Wij hebben de volgende gegevens van u nodig:

  . U kunt hiervoor de voorbeeldbrief van JOOST gebruiken: Voorbeeldbrief

  Ook dient u een zelf opgestelde verklaring in te dienen over de actuele samenstelling van uw huishouden op de datum van het verzoek. Dit formulier vindt u in de bijlage bij de voorbeeldbrief.

  Hierin vermeldt u de volgende gegevens:
  - totaal aantal personen;
  - aantal inwonende kinderen;
  - leeftijden van die kinderen.

  Heeft u een (vast) dienstverband of een uitkering? Dan dient u .
  Let op: dit geldt voor alle bewoners, behalve inwonende kinderen tot 27 jaar.

  Bent u werkzaam als zzp’er? Dan hebben wij een verklaring van de boekhouder nodig, met hierin uw inkomen van de afgelopen 6 maanden. Dit moet worden onderbouwd met beschikbare documenten zoals recente BTW-aangiften.

  Heeft uw partner geen inkomen? Lever dan de meest actuele versie van de IB-verklaring aan.

  Op basis van de aangeleverde gegevens wordt dan uw inkomen van de afgelopen 6 maanden vastgesteld. Dit inkomen wordt vervolgens maal twee gedaan om het jaarinkomen te bepalen. Op basis van dit jaarinkomen wordt bepaald of u voor huurverlaging in aanmerking komt.