Kunnen wij u helpen?

Huurverhoging

Ieder jaar verhogen wij op 1 juli de huur van uw woning. De huurverhoging is een klein percentage van uw huur. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en onze regering bepalen (deels) dit percentage.

U ontvangt jaarlijks voor 1 mei een brief van ons over de geplande huurverhoging. Hierover overleggen wij altijd met de huurdersorganisaties. Zij staan positief tegenover ons beleid omdat het recht doet aan de betaalbaarheid voor de lage en middeninkomens.

Huurverhoging 2019

De huurverhoging van 2019 is vastgesteld voordat de woonstichtingen Kleine Meierij en St. Joseph fuseerden.

Regio Rosmalen (voorheen Kleine Meierij)

Bekijk hier de flyer voor alle informatie over de huurverhoging 2019

Bekijk hier het nieuwsbericht over de huurverhoging 2019

Regio Boxtel (voorheen St. Joseph)

Bekijk hier het stroomschema over de huurverhoging 2019

Bekijk hier het nieuwsbericht over de huurverhoging 2019

Bezwaar aantekenen

Bent u het niet eens met uw huurverhoging? U kunt – met dit formulier – schriftelijk bezwaar maken bij de Huurcommissie. Dat kan als:

  • uw huur door de huurverhoging hoger is dan is toegestaan;
  • uw woning ernstige onderhoudsgebreken heeft;
  • het aantal punten van uw woning niet klopt.

De onafhankelijke Huurcommissie beoordeelt of uw bezwaar terecht is. U bereikt de Huurcommissie op werkdagen van 8.00 uur tot 20.00 uur op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief). Schrijven kan ook. Het adres is: Postbus 16495, 2500 BL in Den Haag.

Meer informatie

Op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijkrelaties vindt u meer informatie over huurverhoging. Of bekijk de informatie op onze website over huur betalen.

Reparatieverzoek

Reparatieverzoek

Is er iets kapot in uw woning? Kijk hier voor wat u waar kunt melden.

Of bel 088 008 14 00 of stuur een e-mail naar reparatieverzoek@wonenbijJOOST.nl.

Privacy-instellingen

Wij optimaliseren graag onze website, daarom maken wij gebruik van cookies. Wijzig uw voorkeuren of bekijk ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen