Huurvoorwaarden

Als huurder heeft u rechten en plichten.

Algemene huurvoorwaarden

Alles wat u moet weten als huurder van een zelfstandige woonruimte van Woonstichting JOOST vindt u in de brochure ‘Algemene huurvoorwaarden’.

Hennepteelt en drugs handelen is niet toegestaan

Wiet kweken en in drugs handelen is een misdrijf en dus strafbaar. Het verbouwen en verhandelen van hennep en/of drugs wordt vaak gedaan door zware criminelen. Met alle gevaren die daarbij komen kijken. Maar er zijn meer risico´s, zoals brand- en ontploffingsgevaar vanwege het aftappen van stroom. Ook worden voor wietteelt op grote schaal pesticide en zoutzuur gebruikt. Deze bestrijdingsmiddelen kunnen zorgen voor ademhalingsproblemen en zelfs voor schade aan de luchtwegen. Thuisteelt is ook schadelijk voor de woning. Door de hoge luchtvochtigheid en warmte die nodig zijn voor de teelt, ontstaat schimmelvorming en houtschimmel. Het kost heel veel geld om zo’n woning weer in een normale, bruikbare staat te krijgen. Alle reden dus om het illegaal verbouwen van hennep streng aan te pakken.

Gezamenlijke aanpak

In april 2019 sloten de gemeenten in Oost-Brabant, de politie, het Openbaar Ministerie, woningcorporaties, netbeheerders, het UWV, de veiligheidsregio’s Brabant-Noord & Brabant-Zuidoost en Brabant Water een convenant rondom de aanpak van hennepkwekerijen en drugshandel. Ook wij ondertekenden dit document. In deze brief – die wij alle huurders meegeven –  leest u daar mee over.

Wat doen wij wanneer wij hennepteelt ontdekken? 

Ontdekken wij het toch? Dan geven wij u de keuze: óf u zegt direct zelf de huur op en vertrekt, óf wij starten een juridische procedure om de huurovereenkomst door de rechter te laten ontbinden en het gehuurde te doen ontruimen. De kosten van deze gerechtelijke procedure komen voor uw rekening. Ons beleid is onverbiddelijk. U krijgt geen tweede kans. Sterker nog: als u om deze reden uw woning moet verlaten, huisvesten wij u voorlopig niet. U kunt voor een periode van in ieder geval 3 jaar geen aanspraak maken op het woningaanbod van Woonservice Regionaal.

Ga naar WoonService Regionaal

Hoe herkent u illegale hennepteelt in uw wijk?

De volgende zaken kunnen wijzen op een wietkwekerij:
• stankoverlast door een sterke, vreemde geur (zoals bij coffeeshops)
• voortdurend geluid van afzuiginstallaties
• extra ontluchtingspijpen in het dak
• tocht (een sterke aan- en afvoer van lucht)
• warmteafgifte (warme muren, vloeren en plafonds)
• condensvorming op de ramen van een woning
• stroomstoringen (zoals knipperende lampen)
• kunstlicht (gloed van felle lampen die altijd branden)
• dichtgemaakte ramen (rolluiken, folie)
• bij sneeuw een onbesneeuwd dak
• bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen
• criminele activiteiten in uw buurt (onderbuikgevoel)
• onduidelijk of een pand bewoond wordt (in combinatie met bovenstaande signalen)

Vermoedt u een hennepkwekerij?

Denkt u dat er bij u in de buurt wietteelt plaatsvindt? Of heeft u overlast van een hennepkwekerij? Bel dan de politie via 0900 8844 (lokaal tarief) of bel met Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000 (gratis). U kunt natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen via telefoonnummer 088 008 14 00.