Kunnen wij u helpen?

Inwonen / samenwonen

Huurt u een woning van JOOST? Dan bent u verantwoordelijk voor alle zaken die met het huren van uw huis te maken hebben. U bent ook degene die recht heeft om in de woning te wonen. Het is daarom belangrijk te weten hoe het met uw rechten en plichten staat als u gaat samenwonen of juist gaat scheiden. Of als u anderen in uw woning laat wonen.

Vertel het ons

Komt er iemand bij u wonen of gaat er iemand weg? Geef dit zo snel mogelijk aan ons door. Zo voorkomt u problemen bij eventuele opzegging van uw huurovereenkomst. U kunt deze wijziging doorgeven via het Aanvraagformulier inwoning/samenwoning/medehuur.

Inwonen en samenwonen

Woont u alleen en komt er iemand (tijdelijk) bij u inwonen? Dat kan. U bent zelf verantwoordelijk wie u tot uw huishouden rekent. Houd er wel rekening mee dat uw huurovereenkomst alleen op uw naam staat. De inwonende persoon kan geen enkele aanspraak maken op uw woning. Dat houdt ook in, dat de inwonende persoon de woning moet verlaten als u besluit de huurovereenkomst op te zeggen. Van u, de huurder, verwachten wij dat u de woning blijft bewonen (als hoofdverblijf houdt) en deze niet (tijdelijk) verlaat.

Trouwt u of gaat u een geregistreerd partnerschap aan? Dan krijgt uw partner automatische dezelfde rechten en plichten als u, de hoofdhuurder.

Hieronder zetten we voor u op een rijtje wat uw rechten en plichten zijn in de verschillende situaties.

Trouwen of scheiden

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgt uw partner automatische dezelfde rechten en plichten als u, de hoofdhuurder. Ook als zijn of haar naam niet op de huurovereenkomst vermeld staat. Beide partners hebben dezelfde rechten en plichten. Bij huuropzegging tekent u in dat geval beiden.

Gaat u scheiden? Dan wordt in het echtscheidingsvonnis of convenant van echtscheiding bepaald wie in de woning mag blijven wonen. Hoewel de rechten bij wet zijn geregeld bij huwelijk en bij scheiding, vragen wij u wel om een verzoek tot naamswijziging in te dienen. Dit verzoek dient u beiden te ondertekenen.

Schriftelijk verzoek

Een verzoek tot naamswijziging in verband met scheiding of huwelijk kunt u per brief aanvragen en samen met de benodigde bijlagen opsturen of inleveren in Boxtel of Rosmalen. Wij kunnen uw verzoek pas in behandeling nemen, als wij de volgende gegevens van u hebben:

Huwelijk

  • kopie geldig legitimatiebewijs van u en uw partner
  • bewijs van huwelijk (kopie)

Scheiding

  • kopie geldig legitimatiebewijs van u en uw partner
  • kopie echtscheidingsvonnis en bewijs dat echtscheiding is ingeschreven in het register van de burgelijke stand van de gemeente
  • kopie adresuittrekstel bevolkingsregister waarop vermeld staat wie op het adres in kwestie staan ingeschreven

Meer informatie 

Heeft u nog een vraag? Onze medewerkers zijn op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur bereikbaar via 088 0081400. U kunt natuurlijk ook langskomen bij één van onze kantoren in Boxtel (Brederodeweg 23) of Rosmalen (Dorpsstraat 58). Wij zijn dagelijks geopend van 08.30 tot 12.30 uur (in Rosmalen op vrijdag gesloten). Of stuur ons een e-mail.

Reparatieverzoek

Reparatieverzoek

Is er iets kapot in uw woning? Kijk hier voor wat u waar kunt melden.

Of bel 088 008 14 00 of stuur een e-mail naar reparatieverzoek@wonenbijJOOST.nl.

Privacy-instellingen

Wij optimaliseren graag onze website, daarom maken wij gebruik van cookies. Wijzig uw voorkeuren of bekijk ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen