Medehuurder

Als u een woning huurt bij JOOST kunt u als huurder in bepaalde gevallen medehuurderschap aanvragen. Bijvoorbeeld wanneer u getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap heeft, samenwoont of soms in geval van ouder-kind relatie. Op deze pagina leest u hierover meer informatie.

Als wij medehuurderschap verlenen, krijgt de medehuurder dezelfde rechten en plichten die u als (hoofd)huurder hebt. Denk hierbij aan het betalen van de huur en het recht op de woning als bijvoorbeeld één van de twee de woning verlaat.

U kunt deze aanvraag heel eenvoudig online doen

Het online aanvraagformulier Medehuurder vindt u onderaan deze pagina.

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap?

Na een huwelijk of het aangaan van geregistreerd partnerschap wordt uw partner volgens de wet automatisch medehuurder. Wij passen dit graag voor u aan in onze administratie. U kunt dit schriftelijk aan ons doorgeven. Voeg daarbij een kopie toe van de volgende documenten:

 • een legitimatiebewijs van u beiden;
 • uw trouwboekje of de notariële akte van het geregistreerd partnerschap. Als u in het buitenland getrouwd bent, moet u de huwelijksakte meesturen die in Nederland bij de gemeente is vastgelegd en waarin staat dat het huwelijk volgens de Nederlandse wet rechtsgeldig is. U kunt de akte tegen betaling ophalen bij de gemeente.

Woont u samen?

Als u samenwoont of een gemeenschappelijke huishouding voert, dat passen wij dat ook graag voor u aan in onze administratie. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • de kandidaat-medehuurder moet minimaal 18 jaar zijn;
 • u moet gedurende minimaal twee jaar een gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd.

U kunt dit verzoek schriftelijk bij ons indienen. Zorg daarbij voor een kopie van de volgende documenten:

 • een legitimatiebewijs van u beiden;
 • een adresuittreksel (niet ouder dan één maand) van uw adres waaruit blijkt dat u minimaal twee jaar gezamenlijk op het adres woont. U kunt dit aanvragen bij uw gemeente. Hieraan zijn kosten verbonden.
 • bewijsstukken van de gemeenschappelijke gevoerde huishouding waaruit blijkt dat u minimaal twee jaar een gemeenschappelijke huishouding voert. Bijvoorbeeld een samenlevingscontract, bankafschriften waarop gezamenlijke huishoudelijke betalingen te zien zijn, gezamenlijke verzekeringen, abonnementen en gezamenlijke tenaamstelling bij instanties;
 • een recente salarisstrook van de kandidaat-medehuurder.

Medehuurderschap bij een ouder-kind relatie

Kinderen kunnen geen medehuurder worden, behalve bij een uitzonderlijke situatie. Bijvoorbeeld bij langdurige zorg voor de ouder of voor het (volwassen) kind, waardoor ouder en kind zeer lange tijd aaneengesloten in dezelfde woning hebben gewoond.

Denkt u hiervoor in aanmerking te komen? Dien deze aanvraag dan schriftelijk bij ons in met een kopie van de volgende documenten:

 • een legitimatiebewijs van u beiden;
 • een adresuittreksel van uw adres (niet ouder dan een maand). U kunt dit aanvragen bij uw gemeente. Hieraan zijn kosten verbonden.
 • bewijsstukken van de langdurige zorg, bijvoorbeeld via het CIZ.

Na de beoordeling van de gegevens melden wij u of wij wel of niet akkoord gaan met het medehuurderschap. Soms vragen we u extra gegevens aan te leveren, omdat we niet kunnen constateren of we inwoning of medehuurderschap kunnen toekennen. Als inwoning of medehuurderschap wordt toegekend ,verwerken wij dit in onze administratie. Na aanpassing ontvangt u hierover schriftelijk bericht.

Heeft samenwonen gevolgen voor mijn huurtoeslag?

Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de huurtoeslag. Wijzigingen in uw inkomen of gezinssamenstelling moet u daarom altijd direct doorgeven aan de Belastingdienst. Ga naar www.belastingdienst.nl/toeslagen voor meer informatie.

Heb ik recht op de woning als de hoofdhuurder gaat verhuizen?

Als u medehuurder bent of als u getrouwd bent/een geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft u beiden dezelfde rechten en plichten. Trekt één van de partners daarna uit de woning, dan kan de achterblijvende persoon gewoon in het huis blijven wonen. U moet daarvoor wel een eenzijdige huuropzegging bij ons indienen, die door u beiden is ondertekend. Bent u geen medehuurder, maar inwonende? Dan moet u de woning verlaten.

Gaat u scheiden?

Bij een scheiding wordt in het echtscheidingsvonnis of convenant van echtscheiding bepaald wie in de woning mag blijven wonen. Hoewel de rechten bij wet zijn geregeld bij huwelijk en bij scheiding, vragen wij u wel om een verzoek tot naamswijziging in te dienen. Dit verzoek dient u beiden te ondertekenen. Voeg daarbij een kopie toe van de volgende documenten:

 • geldig legitimatiebewijs van u en uw partner;
 • echtscheidingsvonnis en bewijs dat echtscheiding is ingeschreven in het register van de burgerlijke stand van de gemeente;
 • adresuittrekstel bevolkingsregister waarop vermeld staat wie op het adres in kwestie staan ingeschreven. U kunt dit aanvragen bij uw gemeente.

Meer informatie 

Heeft u nog een vraag? Wij helpen u graag.

Neem contact op met JOOST

Online aanvraagformulier medehuurder

  Velden met een * zijn verplicht

  Huurder:
  MV  Toekomstige inwoner:
  MV

  Verhuist nog iemand mee?:
  JaNee

  MV  Verhuist nog iemand mee?:
  JaNee

  MV  Verhuist nog iemand mee?:
  JaNee

  MV  Verhuist nog iemand mee?:
  JaNee

  MV  Verhuist nog iemand mee?:
  JaNee

  MV
  Onderstaande bijlagen voegt u bij:

  • adresuittreksel van u en van de toekomstige bewoner
  • kopie van legitimatiebewijs van de toekomstige bewoner
  • verhuurdersverklarig (alleen als de toekomstige bewoner tot nu toe ergens anders een woning huurde)
  • recente inkomensgegevens van de toekomstige bewoner
  • kopie van touwboekje of samenlevingscontract