Twee huurprijzenbeleid

JOOST heeft voor diverse woningen een twee huurprijzenbeleid ingevoerd. Dit betekent dat afhankelijk van het inkomen van het huishouden een andere huurprijs geldt. Het gaat om eengezinswoningen met een huur tussen de € 651,03 en € 720,42 per maand en woningen met een seniorenlabel en een huur lager dan € 720,42. Op deze manier willen we het aanbod voor senioren en gezinnen met een inkomen tot de huurtoeslaggrens vergroten.

Bekijk hier het schema Twee huurprijzenbeleid in PDF.

Voor eengezinswoningen met een huur tussen de € 651,03 en € 720,42 per maand
JOOST heeft relatief veel (grote) eengezinswoningen met een huur boven de huurtoeslaggrens van € 651,03. Volgens de woningwet mogen wij deze woningen maar zeer beperkt aanbieden aan huishoudens met een inkomen tot aan de huurtoeslaggrens. Wij moeten immers 95% van onze woningen passend toewijzen. Hierdoor is het voor gezinnen met een inkomen onder de huurtoeslaggrens lastig om een eengezinswoning te vinden. We hebben er daarom voor gekozen om een deel van de wat duurdere eengezinswoningen (met een huur tussen de € 651,03 en € 720,42 per maand) met twee huurprijzen aan te bieden.

Wat betekent dit concreet?
We maken onderscheid tussen gezinnen vanaf 3 personen en gezinnen vanaf 2 personen. 75% van de beschikbare woningen met een huurprijs tussen de € 651,03 en € 720,42 per maand, bieden we via het tweehuurprijzenbeleid aan gezinnen vanaf 3 personen aan. Hierop mogen alle gezinnen van minimaal 3 personen met een inkomen tot € 38.035 reageren. Het gezin met de langste inschrijftijd krijgt de woning toegewezen. Het inkomen speelt daarin geen enkele rol. Wanneer dit een huishouden met een inkomen tussen de huurtoeslaggrens en de € 38.035 betreft, dan betalen zij de standaard huurprijs. Indien het een huishouden met een inkomen onder de huurtoeslaggrens betreft, dan betalen zij € 651,03 per maand. Op deze manier komen zij voor de gehele huurprijs voor huurtoeslag in aanmerking.
25% van de beschikbare woningen met een huurprijs tussen de € 651,03 en € 720,42 per maand, bieden we aan huishoudens vanaf 2 personen aan met een inkomen tussen € 30.825 tot en met € 36.035. Zij betalen de standaard huurprijs, dus de huurprijs zoals in de advertentie op WoonService Regionaal.

Voor seniorenwoningen met een huurprijs lager dan € 720,42 per maand
JOOST moet volgens de Woningwet 2015 minimaal 80% van haar woningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen lager dan € 38.035. Om deze reden bieden wij het overgrote merendeel van onze woningen aan voor mensen met een inkomen lager dan € 38.035. Voor (onder andere) senioren met een middeninkomen is het daardoor niet makkelijk om aan een woning te komen. Om deze reden hebben we een twee huurprijzenbeleid voor woningen met een seniorenlabel ingevoerd. Hierdoor kunnen senioren makkelijker een huurwoning vinden. We vragen hier wel een toeslag van € 50 per maand voor.

Wat betekent dit concreet?
Wanneer een seniorenwoning met een huur onder de € 607,46 vrij komt, mogen alle senioren met een inkomen tot € 42.436 op deze woning reageren. Het huishouden met de langste inschrijftijd krijgt de woning toegewezen. Het inkomen speelt daarin geen enkele rol. Indien de woning wordt toegewezen aan een huishouden met een inkomen dat lager is dan € 38.035, dan betalen ze gewoon de standaard huurprijs. Indien het een huishouden betreft met een inkomen tussen de € 38.035 en € 42.436 dan wordt de huurprijs met € 50 per maand verhoogd.

Wanneer een seniorenwoning met een huur tussen de € 651,03 en € 720,42 vrij komt, mogen senioren reageren met een inkomen van minimaal € 22.4675 bij 1 persoon en een inkomen van minimaal € 30.825 bij 2 personen. Het huishouden met de langste inschrijftijd krijgt de woning toegewezen. Het inkomen speelt daarin geen enkele rol. Indien de woning wordt toegewezen aan een huishouden met een inkomen dat lager is dan € 38.035, dan betalen ze gewoon de standaard huurprijs. Indien het een huishouden betreft met een inkomen boven de € 38.035 dan wordt de huurprijs met € 50 per maand verhoogd.

Het twee huurprijzenbeleid is een pilot van JOOST. Medio 2020 bekijken we of we deze gaan verlengen.