Kunnen wij u helpen?

Procedure woningruil

Stel u huurt een woning bij JOOST en u wilt van woning ruilen met een andere huurder, dan ontvangen wij graag het aanvraagformulier. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden.

Toestemming aanvragen

U kunt niet zomaar van woning ruilen. Wanneer huurders van woning willen ruilen, moeten ze allebei toestemming aanvragen. Huurt u allebei bij JOOST? Dan hoeft dit alleen bij JOOST. Huurt één van de huurders bij een andere verhuurder? Dan moet ook bij die verhuurder toestemming worden aangevraagd.

Wanneer krijgt u géén toestemming?

In sommige gevallen kunnen we sowieso geen toestemming geven voor woningruil. Bijvoorbeeld als:

 • één of beide woningen een bijzondere bestemming heeft. Bijvoorbeeld een woning die verkocht wordt;
 • één of beide woningen een renovatie- of sloopwoning is;
 • u woningruil aanvraagt tussen een koopwoning en huurwoning;
 • je als ruilpartner niet de Nederlandse nationaliteit hebt, dan moet je een geldige verblijfsstatus of Registratie Niet-ingezetenen (RNI) kunnen aantonen;
 • één van de ruilpartners inwonend is;
 • er sprake is van woonfraude.

Van woning ruilen: stap voor stap

Stap 1

U zoekt zelf iemand om van woning mee te ruilen. JOOST bemiddelt hier niet in. U mag van woning ruilen met iedere andere huurder in Nederland. Het maakt niet uit of deze huurder particulier of via een corporatie huurt.

Stap 2

U laat ons weten dat u van woning wilt ruilen. U kunt hiervoor het aanvraagformulier gebruiken. Dit formulier kunt u mailen naar welkom@wonenbijjoost.nl, per post versturen of afgeven bij ons kantoor in Boxtel of de woonwinkel in Rosmalen.

Stap 3

U vult allebei het volledige aanvraagformulier in. Daarnaast verzamelt u allebei de gegevens die hieronder staan. Dit geldt overigens ook voor alle meeverhuizende vanaf 18 jaar en ouder.

 • Kopie van een inkomensverklaring Belastingdienst van het huidige jaar of indien niet voor
  handen, die van het jaar ervoor. Gratis op te vragen via de Belastingdienst: 0800-0543;
 • Uw loonstroken/uitkeringsspecificaties van de afgelopen 3 maanden;
 • Voor zelfstandig ondernemers geldt: een uittreksel van Kamer van Koophandel en een onderbouwde prognose van dit jaar, waaruit blijkt wat de winst uit onderneming wordt. Hierin moet ook staan wat de winst- en verliesdeling is onder de vennoten (indien van toepassing);
 • Een verhuurdersverklaring, zie aanvraagformulier. In een verhuurdersverklaring staat wat uw woonsituatie is en hoe u zich als huurder heeft gedragen;
 • Mocht de woning 4 of meer slaapkamers hebben, dan is de criteria dat er minimaal 3 personen de woning moeten betrekken. Bent u met minder personen, dan is de woningruil niet passend en wordt uw verzoek afgewezen.

Stap 4

U stuurt het aanvraagformulier met alle papieren die we hierboven hebben beschreven naar JOOST. Dit kan op de volgende manieren:

 • Per e-mail naar info@wonenbijjoost.nl
 • Per post naar Brederodeweg 23 5283 HA Boxtel
 • Afgeven bij ons kantoor in Boxtel of bij het contactpunt in Rosmalen

Huurt uw ruilpartner bij een andere verhuurder, stuur hen dan ook de aanvraag met de benodigde papieren.

Wat gebeurt er nadat ik woningruil heb aangevraagd?

Wij beoordelen of u toestemming krijgt voor de woningruil. Hiervoor kijken we naar een aantal punten:

 • Is er een gegronde reden voor woningruil? En kunt u dit aantonen?
 • Zijn beide huurders écht van plan om blijvend in elkaars woning te gaan wonen?
 • Uw inkomen wordt getoetst.
 • Is er sprake geweest van een huurachterstand en/of overlast?
 • Is bovenstaande allemaal akkoord, dan zullen wij onze woning vooraf gaan inspecteren. Onze opzichter bekijkt dan samen met u en de potentieel nieuwe huurder wat in orde is en wat niet. Van hem ontvangt u daarna een overzicht met:
  • de eventueel zelf aangebrachte voorzieningen
  • de herstelposten van de woning
  • de zaken die u voor overname kunt aanbieden aan de nieuwe huurder
 • De nieuwe huurprijs wordt daarna vastgesteld. U kunt geen aanspraak maken op de mogelijk lagere huurprijs die uw ruilpartner betaalde. Omdat wij een nieuwe huurovereenkomst aangaan met een nieuwe huurder, moeten wij bekijken of de huurprijs nog klopt met het op dat moment geldende beleid.
 • Passen leeftijd, het verzamelinkomen en de grootte van het gezin van beide huurders bij de ruilwoning en de nieuwe huur die ze moeten gaan betalen?

Indien de woningruil akkoord is

Wanneer de woningruil akkoord is, dan:

 • wordt uw woning geïnspecteerd. We leggen de staat van de woning vast in een opnameformulier. De opzichter, huidige huurder en ruilpartner moeten dit formulier ondertekenen. Besluit u na de woninginspectie toch dat u niet van woning wilt ruilen? Dan
  kan het zijn dat de verhuurder administratiekosten in rekening brengt.
 • dient u een officieel huuropzegging formulier ondertekend in te leveren. Geef daarbij aan dat het om woningruil gaat. De opzeggingsdatum wordt gedurende het woningruilproces met elkaar afgestemd.
 • maken wij een afspraak met de nieuwe huurder voor het ondertekenen van de huurovereenkomst, datum huuringang in overleg met alle partijen. Bij het afsluiten van de huurovereenkomst kan het zijn dat de verhuurder administratiekosten in rekening brengt.
 • wordt de huurovereenkomst aangegaan voor de bepaalde tijd van één jaar. Partijen kunnen de huurovereenkomst in deze periode van een jaar niet tussentijds opzeggen. Na afloop van het eerste jaar loopt deze huurovereenkomst voor onbepaalde tijd door.
 • vervalt automatisch uw inschrijving als woningzoekende bij WoonService.
 • vindt er een eindinspectie plaats van de woning en worden de cilinders vernieuwd.

Tip!

Kijk eens op www.woningruil.nl Hier bieden huurders ruilwoningen aan, waarop u rechtstreeks kunt reageren. U kunt ook zelf een advertentie plaatsen.

Belangrijke aandachtspunten!

Lever alle papieren in die we hierboven beschreven hebben. Missen we gegevens? Of klopt er iets niet? Dan kunnen we uw aanvraag niet in behandeling nemen. Let op! Een woningruil is definitief! Wilt u terug naar uw oude woning of ergens anders wonen. Dan moet u zich opnieuw inschrijven als woningzoekende. U heeft daarbij geen recht op voorrang!

Reparatieverzoek

Reparatieverzoek

Glasschade, rioolontstopping en CV storingen kunt u rechtstreeks melden bij onze partners. Klik hier voor een overzicht van de telefoonnummers

Overige reparaties kunt u melden door ons online formulier in te vullen of door te bellen naar 088 008 14 00.

Privacy-instellingen

Wij optimaliseren graag onze website, daarom maken wij gebruik van cookies. Door op accepteren te klikken, geeft u toestemming voor alle type cookies op onze website.

Bekijk cookiebeleid | Sluiten
Wijzig uw voorkeur