Stappenplan woningruil

U overweegt met een andere huurder van woning te ruilen. Dat kan. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Lees onderstaande informatie daarom aandachtig door.

1. Op zoek naar een ruilpartner

U zoekt zelf iemand om van woning mee te ruilen. JOOST bemiddelt hier niet in. U mag van woning ruilen met iedere andere huurder in Nederland. Het maakt niet uit of deze huurder particulier of via een corporatie huurt.

Tip! Kijk eens op www.woningruil.nl. Hier bieden huurders ruilwoningen aan waarop u direct kunt reageren. U kunt ook zelf een advertentie plaatsen. Ook zijn er op Facebook enkele actieve groepen waar u lid van kunt worden en waar u zelf een oproep kunt plaatsen.

Ga naar woningruil.nl

2. Aanvraagformulier woningruil invullen

Wanneer u een huurder heeft gevonden die met u van woning wilt ruilen, laat u ons dat weten. U kunt hiervoor dit aanvraagformulier gebruiken. Ook de huurder die met u van woning wilt ruilen, vult dit aanvraagformulier in.

3. Gegevens verzamelen

Daarnaast verzamelt u allebei de gegevens die hieronder staan. Dit geldt voor alle meeverhuizende vanaf 18 jaar en ouder.

 • Kopie van een inkomensverklaring van de Belastingdienst. De verklaring dient van het huidige jaar te zijn of indien niet voor handen, die van het jaar ervoor. De inkomensverklaring is gratis op te vragen via de website van de Belastingdienst. U kunt hen ook bellen via telefoonnummer 0800-0543.
 • Uw loonstroken/uitkeringsspecificaties van de afgelopen 3 maanden.
 • Voor zelfstandig ondernemers geldt: een uittreksel van Kamer van Koophandel en een onderbouwde prognose van dit jaar, waaruit blijkt wat de winst uit onderneming wordt. Hierin moet ook staan wat de winst- en verliesdeling is onder de vennoten (indien van toepassing).
 • Een verhuurdersverklaring, zie aanvraagformulier. In een verhuurdersverklaring staat wat uw woonsituatie is en hoe u zich als huurder heeft gedragen.
 • Mocht de woning 4 of meer slaapkamers hebben, dan is de criteria dat er minimaal 3 personen de woning moeten betrekken. Bent u met minder personen, dan is de woningruil niet passend en wordt uw verzoek afgewezen.

Let op! Lever alle papieren in die we hierboven beschreven hebben. Missen we gegevens? Of klopt er iets niet? Dan nemen we uw aanvraag niet in behandeling.

4. Aanvraagformulier en gegevens opsturen

U stuurt het aanvraagformulier met alle papieren die we hierboven hebben beschreven naar JOOST. Dit kan op de volgende manieren:

Huurt uw ruilpartner bij een andere verhuurder, stuur hen dan ook de aanvraag met de benodigde papieren. Huurt u allebei bij JOOST? Dan hoeft u dit alleen bij JOOST aan te vragen.

5. Beoordeling aanvraag woningruil

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, beoordelen wij of u toestemming krijgt voor de woningruil. Hiervoor kijken we naar een aantal punten:

 • Is er een gegronde reden voor woningruil? En kunt u dit aantonen?
 • Zijn beide huurders écht van plan om blijvend in elkaars woning te gaan wonen?
 • Uw inkomen wordt getoetst.
 • Is er sprake geweest van een huurachterstand en/of overlast?

Is bovenstaande allemaal akkoord? Dan gaan wij onze woning inspecteren. Onze opzichter bekijkt dan samen met u en de potentieel nieuwe huurder wat in orde is en wat niet. Van hem ontvangt u daarna een overzicht met:

 • de eventueel zelf aangebrachte voorzieningen
 • de herstelposten van de woning
 • de zaken die u voor overname kunt aanbieden aan de nieuwe huurder

Besluit u na de woninginspectie toch dat u niet van woning wilt ruilen? Dan kunnen er administratiekosten in rekening worden gebracht.

6. Vaststellen huurpijs

Wanneer u toestemming krijgt, stellen we de nieuwe huurprijs vast. U kunt geen aanspraak maken op de mogelijk lagere huurprijs die uw ruilpartner betaalde. Omdat wij een nieuwe huurovereenkomst aangaan met een nieuwe huurder, moeten wij bekijken of de huurprijs nog klopt met het op dat moment geldende beleid. Hierbij kijken we of leeftijd, het verzamelinkomen en de grootte van het gezin van beide huurders past bij de ruilwoning en de nieuwe huur die ze moeten gaan betalen.

7. Woningruil is akkoord

Indien de woningruil akkoord is:

 • dient u een officieel huuropzegging formulier ondertekend in te leveren. Geef daarbij aan dat het om woningruil gaat. De opzeggingsdatum wordt gedurende het woningruilproces met elkaar afgestemd.
 • maken wij een afspraak met de nieuwe huurder voor het ondertekenen van de huurovereenkomst. De ingangsdatum wordt afgestemd met alle partijen. Bij het afsluiten van de huurovereenkomst kan het zijn dat de verhuurder administratiekosten in rekening brengt.
 • wordt de huurovereenkomst aangegaan voor minimaal één jaar. De huurovereenkomst kan in het eerste jaar niet tussentijds worden opgezegd.
 • vervalt automatisch uw inschrijving als woningzoekende bij WoonService Regionaal.
 • vindt er een eindinspectie plaats van de woning en worden de cilinders vernieuwd.

Belangrijk! Een woningruil is definitief

Wilt u terug naar uw oude woning of ergens anders wonen? Dan moet u zich opnieuw inschrijven als woningzoekende. U heeft daarbij geen recht op voorrang.