Natuurinclusief renoveren

Dit is een voorbeeld van een nestkast. Misschien heeft u deze wel eens bij u in de buurt gezien of wordt deze in uw gevel geplaatst. Op deze pagina informeren wij u graag over hoe en waarom wij deze nestkasten plaatsen.

In de spouwmuren en onder het dak van uw woning wonen verschillende dieren zoals vleermuizen, mussen en gierzwaluwen. U heeft daar waarschijnlijk nooit iets van gemerkt. Toch helpen deze dieren uw buurt leefbaar te houden. In onderstaande tekening ziet u waar deze dieren kunnen nestelen.

Wet Natuurbescherming

Vleermuizen en gierzwaluwen zijn beschermd vanuit de Wet Natuurbescherming. Voordat we mogen isoleren zijn wij verplicht om in kaart te brengen of er vogels of vleermuizen in de spouw leven. We moeten ervoor zorgen dat ze niet meer in de spouw kunnen komen en plaatsen vervangende nestruimten. U wordt geïnformeerd wanneer we maatregelen aan uw woning gaan uitvoeren. Toch kunnen deze werkzaamheden vragen oproepen. Hieronder vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Veelgestelde vragen


Hoe weten jullie waar de beschermde dieren zitten?

Daarvoor schakelen wij het gespecialiseerde bureau in E.C.O. Logisch in. Een ecoloog telt alle beschermde dieren die in de woning leven. Misschien heeft u al eens iemand met een verrekijker naar het dak zien kijken. U kunt gerust vragen om uitleg!

Kan mijn huis worden overgeslagen?

Nee, JOOST moet zich houden aan de wet. Hierin is bepaald dat na een verbouwing alle beschermde diersoorten hun nestje terug moeten krijgen. Daarom is overslaan niet mogelijk.

Wat is ontmoedigen ?

Voordat we gevels gaan isoleren zorgen we ervoor dat alle dieren het gebouw verlaten; we ontmoedigen hen. Dat doen we bijvoorbeeld door ‘een flapje’ voor de ingang van een nest te hangen waardoor een vleermuis er wel uit kan, maar niet meer terug. Na een tijdje zijn alle dieren eruit. Na controle plaatsen we de nestkasten en kan het isoleren beginnen.

Hoe worden de nestkasten geplaatst?

Eerst wordt een opening in het metselwerk gezaagd ter grootte van de kast. Dan wordt de kast in de opening geplaatst en afgewerkt. Dat duurt alles bij elkaar een paar uur. Dit kan geluidsoverlast geven, door zagen en boren. We maken gebruik van een hoogwerker zodat we niet of nauwelijks in uw tuin hoeven te komen.

Wat voor nestkasten zijn er, hoe zien die eruit?

Gierzwaluwkast

Vleermuiskast klein

Vleermuiskast middel

Vleermuiskast groot

Hoeveel nestkastjes krijg ik in mijn woning?

De exacte aantallen en locaties bekijken we steeds per wijk. Sommige kopgevelwoningen krijgen extra of grote nestkasten. Gemiddeld genomen krijgt iedereen minstens 1 gierzwaluw en 1 vleermuiskastje.

Klopt het dat vleermuizen corona kunnen overbrengen en is dit gevaarlijk voor ons?

Het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) is niet gevonden in vleermuizen in Nederland, ondanks dat in de afgelopen jaren vleermuizen in Nederland uitgebreid op virussen zijn onderzocht. Op basis van genetisch onderzoek lijkt het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) het meeste op coronavirussen die gevonden zijn in een Aziatische soort. Deze vleermuissoort komt wijd verspreid voor in Zuid- en Zuidoost-Azië, maar niet in Europa.

Waarom zijn vleermuizen zo’n nuttige beestjes?

De vleermuis is een natuurlijke insectenbestrijder. Hij eet iedere nacht een kwart tot de helft van zijn lichaamsgewicht in muggen, motten, spinnen en andere insecten. Dit kan wel oplopen tot 3000 insecten in een nacht. Een vleermuis van 20 gram kan in een jaar tot 3.6 kilo aan insecten opeten. Het belang van deze natuurlijke insectenbestrijder is dus erg groot.