Urgentie aanvragen

Heeft u met spoed woonruimte nodig? Moet u of uw gezin vanwege een noodsituatie zo snel mogelijk verhuizen? Is het écht dringend en zijn er geen andere oplossingen? In heel bijzondere of bedreigende situaties kunt u voorrang krijgen bij het zoeken naar een huurwoning. Om dit krijgen moet u urgentie aanvragen. Lees op www.WoonServiceRegionaal.nl hoe u urgentie aanvraagt.

Vraag urgentie aan

Let op: vraag urgentie alleen aan via WoonService Regionaal

Op het internet zijn meerdere partijen actief die u aanbieden om het aanvraagproces voor een voorrangsverklaring (urgentie) te regelen. Deze partijen zijn géén onderdeel of partner van de deelnemende woningcorporaties van WoonService Regionaal of de betreffende gemeenten. Deze urgentieaanvragen – die dan dus via een tussenpartij bij ons terecht komen – worden op dezelfde manier en in hetzelfde tempo behandeld als alle andere urgentieaanvragen. Het inschakelen van een tussenpartij levert dus geen tijdswinst of voordeel op. Het zorgt wel voor extra kosten. U betaalt de tussenpartij namelijk een bedrag voor het overnemen van het aanvraagproces. Wij adviseren u dus om een urgentie aanvraag altijd zelf in te dienen.