terug naar overzicht

Jaarverslag 2020: focus op risicomanagement

Donderdag 15 april 2021

Risicomanagement is één van de verplichte aandachtsgebieden in de Governance Code voor woningcorporaties. We besteden er bij JOOST echter niet alleen aandacht aan omdat het móet. We zien het vakgebied vooral ook als een effectief instrument om onze doelen uit het Koersplan te behalen. In 2020 heeft concern controller Frank Verhees samen met het MT alle risico’s in kaart gebracht die onze doelen in de weg zouden kunnen staan. Hij vertelt hierover in een interview in ons ons jaarverslag: “Risicomanagement, instrument om onze doelen te bereiken”

 

Onze Koersplan-thema’s zijn onze kapstok

“De Koersplan-thema’s waren onze kapstok. Zo is de beschikbaarheid van grondposities een risico dat bij het thema ‘Meer huishoudens op de juiste plek’ hoort. En bij het thema ‘Grip op woonlasten’ is een economische dip een risico. Corona kwam ook ter sprake, zoals bij het thema ‘Natuurlijk duurzaam’. Want we kunnen wel allerlei verduurzamingsmaatregelen willen nemen, met corona lopen we het risico dat we de beoogde hoeveelheden niet halen. We hebben immers te maken met de anderhalvemeter afstand-eisen waardoor we niet in alle woningen terecht kunnen. Daar moeten we dus iets mee.”

Risico’s te minimaliseren

“Een logische volgende stap was dan ook om te kijken naar beheersmaatregelen. Naar wat we kunnen doen om risico’s te minimaliseren. Daar hoort een hele precieze afweging bij van onze risicobeheersingsstrategie: welke risico’s willen we bijvoorbeeld absoluut vermijden? Welke risico’s willen we reduceren? En zijn we bereid om sommige risico’s te nemen? Tot slot hoort het bepalen van de risicobereidheid erbij. Het MT maakt de inschattingen en het is uiteindelijk de Raad van Commissarissen die een hamerslag op de risicobereidheid geeft. Ikzelf draag overigens niet bij aan die oordeelsvorming. Ik heb een onafhankelijke positie en help ‘slechts’ bij de manier waarop de organisatie risico’s inzichtelijk maakt en beheersmaatregelen neemt.”

We gaan de organisatie in

“In 2020 heeft JOOST de basis voor zijn risicomanagement gelegd. In 2021 houden we in de gaten hoe de beheersing verloopt. Liggen we nog op koers, zijn de beheersmaatregelen effectief? Zijn er nieuwe risico’s bij gekomen? Zo willen we risicomanagement verder brengen. Hierbij gaan we ook de organisatie in, zodat risicomanagement in operationele werkzaamheden eveneens een plaats krijgt. Het moet ook daar gaan helpen om onze doelen te behalen en processen te verbeteren.”

Benieuwd wat wij in 2020 nog meer hebben gedaan? Lees hier ons jaarverslag 2020: ‘We zitten op koers. Als een goede buurman, Thuis in de Meierij’. 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties