terug naar overzicht

Jaarverslag 2020: Meer grip op onze processen

Donderdag 15 april 2021

Met het ontstaan van JOOST hebben we nu ongeveer 7.500 woningen, een flink werkgebied en ruim zeventig medewerkers. Om in een organisatie van onze omvang processen goed te laten verlopen, moet je ze gestructureerd inrichten en controleren. Wij doen dat sinds 2020 volgens het Three Lines Model. Business controllers Lieke Kuijpers en Lianne Timmermans vertellen in een interview in ons jaarverslag hoe we hiermee binnen JOOST werken.

Meer grip op onze processen

“Met het Three Lines Model zorgen we voor grip op onze processen op drie afzonderlijke niveaus. De afdelingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen processen (denk aan processen als die van woningtoewijzing of de salarisadministratie), de afdeling Control – wij dus – controleert, ondersteunt en adviseert en de concern controller beoordeelt hoe het is gesteld met de effectiviteit en efficiency van alle controlewerkzaamheden. Ook risicomanagement valt onder zijn takenpakket. Hij rapporteert en adviseert daarover rechtstreeks het MT en de RvC.”

Werken volgens het drielijnenmodel

“Het ‘drielijnenmodel’ scheidt alle verantwoordelijkheden. We doen als afdeling Control het werk van de andere afdelingen dus niet dunnetjes over. Wat wij wel doen, is verifiëren, steekproeven houden, nagaan of we met onze processen conform ons beleid werken. Omdat we bij JOOST te maken hebben met legio processen spreken we aan het begin van het jaar af waarop we ons specifiek gaan richten. In 2020 waren dat de processen rond de huurverhogingen, woningtoewijzingen, het streefhuurbeleid, de afrekening van de servicekosten, de datakwaliteit en de marktwaardewaardering. De accountant heeft ons bij zijn tussentijdse controle in september 2020 laten weten dat we goed bezig zijn. Zoals hij het verwoordde: Er is sprake van een professionele organisatie en interne beheersingsstructuur waar het Three Lines Model als conceptueel kader goed passend is.”

Met de hele organisatie houden we grip op wat we doen

“Met die constatering zijn we uiteraard blij. Vooral omdat deze nieuwe manier van ‘in control’ zijn om een nieuwe manier van werken vroeg. We zijn op basis van die drielaagse structuur veel meer gaan vastleggen dan we gewend waren. Met name de afdelingen bouwen lijviger dossiers op dan ze eerst deden. Onze eigen afdeling is ook gegroeid naar drie collega’s. Met de hele organisatie houden we grip op wat we als corporatie doen. Achter de schermen, zodat onze dienstverlening vóór de schermen op rolletjes verloopt.”

Benieuwd wat wij in 2020 nog meer hebben gedaan? Lees hier ons jaarverslag 2020: ‘We zitten op koers. Als een goede buurman, Thuis in de Meierij’.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties