terug naar overzicht

Jaarverslag 2020: Sturen op verlagen woonlasten

Donderdag 15 april 2021

In 2020 zijn we gestart met een nieuw streefhuurbeleid voor vrijgekomen woningen. Daarmee willen we onze huren laag houden, zodat onze primaire doelgroep een woning kan blijven vinden bij JOOST. Onze beleidsadviseur Mascha Reek vertelt in een interview in ons jaarverslag over hoe wij als JOOST de woonlasten van onze huurders verlagen: “Woonlasten verlagen is meer dan sleutelen aan de huurprijs.”

Ons Koersplan is onze routekaart

“Ons Koersplan 2020-2024 is onze routekaart. We bepalen de streefhuur door te kijken naar de WOZ-waarde van een woning, de kwaliteit van de woning (of het complex) en het energieverbruik. Dat ‘kijken’ deden we in 2020 letterlijk: we hebben zo’n achtduizend eenheden onder de loep genomen.”

Mascha

 

Sturen op woonlasten een hele puzzel

“Om de huur laag te houden, is het bij elke woning wikken, wegen en keuzes maken. Bijvoorbeeld als het gaat om erg duurzame woningen. Die hebben een wat hogere huur, maar doordat ze een laag energieverbruik hebben, blijven de woonlasten laag. Daarmee sturen we, conform één van de doelen uit het Koersplan, ook in ons streefhuurbeleid op totale woonlasten. Het is wel een hele puzzel om voor elke vrijgekomen woning tot een passende huurprijs te komen. We gaan ons beleid in 2021 dan ook evalueren en waar nodig aanpassen of aanscherpen. Bovendien moeten we rekening blijven houden met de prestatieafspraken met gemeenten die jaarlijks worden geactualiseerd. Zo zorgen we ervoor dat ons beleid en die afspraken elkaar niet bijten.”

Nieuw streefhuurbeleid en aandacht voor tweehuurprijzenbeleid

“Naast het nieuwe streefhuurbeleid kreeg ook ons nog jonge tweehuurprijzenbeleid de volle aandacht. Dit beleid werd al uitgevoerd in Boxtel. Daar hebben we dit gecontinueerd en in 2020 verder uitgebreid naar de rest van ons werkgebied. Het tweehuurprijzenbeleid houdt in dat we voor gezinnen met lage inkomens de huurprijs van sommige grotere eengezinswoningen verlagen tot de huurtoeslaggrens. Ook hierbij is ‘betaalbaarheid’ dus de kern waar het om draait.”

Benieuwd wat wij in 2020 nog meer hebben gedaan? Lees hier ons jaarverslag 2020: ‘We zitten op koers. Als een goede buurman, Thuis in de Meierij’.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties