terug naar overzicht

JOOST en gemeente samen in actie tegen de verhuurderheffing

Dinsdag 25 mei 2021 JOOST en gemeente samen in actie tegen de verhuurderheffing

Alle woningcorporaties in Nederland betalen elk jaar een verhuurderheffing over de waarde van hun sociale woningen. De heffing is in 2013 ingevoerd en heeft de sociale huursector inmiddels meer dan 10 miljard euro gekost. Ook JOOST heeft hieraan al een grote bijdrage geleverd. Zo betaalden wij afgelopen jaar ruim € 6,1 miljoen euro.

Oproep aan landelijke politiek

De verhuurderheffing heeft dus grote impact op de sociale huursector. En daarom komen wij samen met de andere corporaties en heel veel gemeentes in actie met als doel om de verhuurderheffing af te schaffen. Woensdag 26 mei ondertekenden Rob Dekker, directeur-bestuurder Woonstichting JOOST, mede namens Woonveste met woningen in Esch, samen met wethouder Wim van der Zanden van gemeente Boxtel een oproep richting de landelijke politiek. De boodschap van deze brief is duidelijk: ‘Laat woningcorporaties hun werk doen. Schaf de verhuurderheffing af.’

Waarom deze oproep?

Geld dat via de verhuurderheffing naar de staatskas gaat, kan niet worden ingezet voor nieuwbouw en verduurzaming. En ook daarin hebben de corporaties een enorme opgave. Er is immers een groot woningtekort, de druk op de wijken wordt groter, en we moeten (en willen) sneller verduurzamen. Ondertussen stijgen onze lasten harder dan onze opbrengsten. Dat gaat niet samen. De landelijke politiek moet dus keuzes gaan maken. Want zo doen we mensen tekort. Mensen die op ons moeten kunnen rekenen. Het aandeel daklozen is verdubbeld. Starters die te lang bij hun ouders moeten wonen. Jonge gezinnen die een groter huis nodig hebben. Ouderen die naar een aangepaste woning willen. Dat mogen we in Nederland niet laten gebeuren. Want wonen in Nederland doen we samen.

We willen onze plannen kunnen blijven realiseren

Ook in de gemeente Boxtel speelt dit. Hier liggen plannen klaar om 160 woningen te bouwen. En we werken hard aan het duurzamer maken van bestaande woningen, tot 2025 jaarlijks 500 woningen in ons gehele werkgebied. Bij renovaties verbeteren en verduurzamen we woningen tegelijkertijd. Op sommige plekken maken inwoners zich zorgen over de veiligheid en sfeer in hun wijk. Prettig wonen stopt niet bij de voordeur. Met bewonersorganisaties en maatschappelijke organisaties nemen we initiatieven om bewoners met elkaar in contact te brengen. Als een goede buurman.

Meer betaalbare en duurzame woningen en veilige en prettige wijken

Als woningcorporatie spelen we in al deze plannen een sleutelrol. Ook in de gemeente Boxtel. Onze plannen staan echter onder druk. Via de verhuurderheffing gaat een fors deel van onze inkomsten rechtstreeks naar de belasting. Van de twaalf maanden huur van bewoners betekent dat twee of zelfs drie maanden huur. Dat geld kunnen we hier in de gemeente goed gebruiken voor meer betaalbare en duurzame woningen en voor veiligere en prettigere wijken. Daarom roepen wij de politieke partijen die een nieuw kabinet gaan vormen op de verhuurderheffing af te schaffen. Die was sowieso bedoeld als tijdelijke crisismaatregel. Dan kunnen ook wij in Boxtel meer doen voor bewoners en woningzoekenden.

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties