terug naar overzicht

JOOST organiseert thema avond Wonen voor politiek Boxtel

Maandag 4 oktober 2021 JOOST organiseert thema avond Wonen voor politiek Boxtel

Op uitnodiging van JOOST ging de politiek in Boxtel donderdagavond 30 september met ons gesprek over de volgende 3 thema’s: ‘Wat is ons speelveld met betrekking tot duurzaamheid? NATUURlijk samen!’, ‘Hoe kunnen we het nieuwbouwproces versnellen?’ en ‘Samen voor de buurt: wat doet JOOST?’.

Inspirerende avond met grote opkomst

Het was een inspirerende avond met een grote opkomst van wethouders, raadsleden en fractieleden. We vertelden waar we als JOOST voor staan. Wat we doen en kunnen op basis van wet- en regelgeving en wat niet. We hebben immers te maken met een complex speelveld. Maar we willen wel graag die goede buurman zijn. Onze directeur-bestuurder Rob Dekker sloot de avond af met de woorden: “Ik hoop dat we elkaar de komende jaren nog meer gaan opzoeken. En als partners samen proberen om de gemeente Boxtel samen nog mooier te maken op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid en nieuwbouw.  Want als we elkaar nog meer weten te vinden, kunnen we nog meer stappen zetten. We staan als een goede buurman open voor een gesprek.”

 

Wat is ons speelveld mbt duurzaamheid? NATUURlijk samen!

Collega’s assetmanager Nadja Mertens (links op de foto) en adviseur duurzaamheid Linda Tuijt vertelden aan de hand van een praatplaat over het speelveld waar wij als JOOST mee te maken hebben.

Ons speelveld is zeer complex. We hebben te maken met overheid, gemeente, huurders en kopers, aannemers, technieken die nog niet zijn uitontwikkeld en oplopende kosten. Onze wensen: zekerheid over de te volgen koers, realistische ambities, één verhaal voor huurders en kopers en energie benutten waar deze ontstaat. Het is belangrijk dat wanneer we duurzaamheidsmaatregelen toepassen bij huurwoningen we huurders ondersteunen bij stukje bewustwording. Hiervoor hebben we vanuit JOOST een projectconsulent duurzaamheid. Ook zijn we bezig met het werven van duurzaamheidscoaches. Daarnaast maken we voorbeeldtuinen om bewoners te inspireren.

Hoe kunnen we het nieuwbouwproces versnellen?

Collega’s projectontwikkelaar Niels Vader (links op de foto) en beleidsadviseur Mascha Reek gingen in gesprek om te bekijken hoe we samen het nieuwbouwproces kunnen versnellen.

Mascha en Niels gingen eerst kort in op het proces om te komen tot nieuwbouw. Wat zijn vertragende factoren? We zijn ons er samen van bewust dat een goede omgevingsdialoog belangrijk is, maar dat je hiermee bezwaren niet kunt voorkomen. We moeten altijd onze belangen goed afwegen. We concludeerden ook dat we ons met betrekking tot nieuwe projecten moeten focussen op de grote klappers, dus uitbreiding aan de rand van de gemeente in plaats van focus op inbreiding. Gemeente heeft op dit moment minder capaciteit, maar we zijn vanuit JOOST graag bereid om wat werkzaamheden naar ons toe te trekken. Zodat verschillende nieuwbouwprojecten alsnog kunnen doorgaan.

Bekijk deze illustratie ‘Wonen in Boxtel in cijfers’ in PDF.

 

Samen voor de buurt: wat doet JOOST?

Collega’s wijkconsulent Sandra Biemans (rechts op de foto) en manager Sociaal Beheer Inge Huisman vertelden aan de hand van een praatplaat waar wij als JOOST voor staan.

We krijgen steeds meer te maken met overlast door kwetsbare huurders. Waarbij  verschillende (zorg)partijen achter de voordeur komen. Vanuit de zorg is er veel aandacht voor de cliënt. Maar vanuit JOOST hebben we juist ook veel aandacht voor de omgeving. Want dat zijn ook onze huurders. Bovendien vinden buren vaak dat wij het moeten oplossen. Maar dat is niet onze taak. Al hebben we uiteraard wel een signalerende en verwijzende rol. Vanuit JOOST zien we ook hoe belangrijk het is dat buren elkaar kennen. Dus dat stimuleren we ook. We doen dus veel op het gebied van leefbaarheid. Maar we kunnen het nooit alleen. Daar hebben we andere partijen ook bij nodig.

 

 

 

JOOST on Tour

We gaan deze thema avond op een later moment ook nog organiseren in de andere gemeentes waar we als JOOST actief zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties