Kunnen wij u helpen?

JOOST (ver)bouwt voortaan natuur-inclusief

Dinsdag 3 september 2019

We zijn voortdurend bezig met duurzaamheid. Niet alleen met het duurzamer en energiezuiniger maken van woningen, maar ook met natuurvriendelijk bouwen. Bij al onze (groot)onderhoud werkzaamheden bouwen we voortaan natuur-inclusief. Dat wil zeggen dat we standaard in de constructie van de woning of het woongebouw inbouwkasten voor vleermuizen, gierzwaluwen en mussen plaatsen. Deze diersoorten zijn beschermd vanuit de wet natuurbescherming.

Vleermuiskast
mussenkast

Bescherming beschermde diersoorten
Samen met adviesbureau Arcadis hebben wij voor de gemeente Boxtel een Soortenmanagementplan (SMP) opgesteld. Hierin staat beschreven welke beschermde diersoorten in onze woningen voor kunnen komen en hoe wij moeten handelen bij werkzaamheden. We brengen bijvoorbeeld geschikte nestplaatsen aan in de gevel of onder het dak. Ook houden we rekening met het broedseizoen.

Sneller onze duurzame doelen realiseren
Met het SMP geven wij invulling aan de wet natuurbescherming. Onlangs heeft JOOST voor de regio Boxtel een generieke ontheffing verkregen vanuit de ODBN. Dit is een bevoegd gezag namens de provincie. Omdat we werken volgens een vastgesteld plan hoeven wij voortaan niet voor elk afzonderlijk project een ontheffing aan te vragen. Hierdoor zijn we beter in staat om projecten goed voor te bereiden en plannen en kunnen we sneller onze duurzame doelen realiseren.

Deze ontheffing geldt vooralsnog alleen voor de gemeente Boxtel (voorheen regio St. Joseph). Voor de overige gemeenten in ons werkgebied (voorheen regio Kleine Meierij) zijn we nog bezig met het in kaart brengen van welke vogels waar leven. Zodra ook voor deze regio het Soortenmanagementplan gereed is, vragen we ook hiervoor een vergunning aan. Overigens zijn er in Rosmalen al op verschillende plaatsen voorzieningen getroffen voor beschermde diersoorten. Zo zijn er bij ons complex aan de Hoge Schans aan elke zijde huismuskasten en vleermuiskasten geplaatst.

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reparatieverzoek

Reparatieverzoek

Is er iets kapot in uw woning? Kijk hier voor wat u waar kunt melden.

Of bel 088 008 14 00 of stuur een e-mail naar reparatieverzoek@wonenbijJOOST.nl.

Privacy-instellingen

Wij optimaliseren graag onze website, daarom maken wij gebruik van cookies. Wijzig uw voorkeuren of bekijk ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen