terug naar overzicht

JOOST werkt samen met welzijnsorganisaties

Maandag 13 juli 2020

We werken altijd al heel veel samen. Maar nu in deze bijzondere tijd hebben we nog vaker contact met de verschillende welzijnsorganisaties in ons werkgebied. Een kennismaking met de mensen achter ContourdeTwern, Farent, MEE, Bint en Ons welzijn.

Welzijnsorganisatie ContourdeTwern

ContourdeTwern is de welzijnsorganisatie ‘van’ Boxtel en omstreken. Begin maart, na het uitbreken van de coronacrisis, sloeg ze de handen ineen met JOOST: ze zijn kwetsbare 75-plussers gaan benaderen. “Telefonisch”, vertelt Karin van Ditmars, opbouwwerker en teamcoördinator van ContourdeTwern. “We vroegen hoe het met ze ging, of ze iets nodig hadden. Daarna zijn we op diverse adressen extra aanspraak gaan bieden. Op veilige afstand natuurlijk.”

Op de foto: Karin van Ditmars, opbouwwerker en teamcoördinator van ContourdeTwern.

Deze actie tekent de samenwerking tussen JOOST en ContourdeTwern. Eerder al bundelden ze hun krachten bij de realisatie van de Huiskamer van Hoogheem. En bij een kunst-in-de-voortuinproject op Selissen. De wegen van JOOST en ContourdeTwern kruisen elkaar ook op andere vlakken. “JOOST schakelt ons in als een huurder baat heeft bij maatschappelijk werk. Of wanneer een bewoner kennis van een jurist nodig heeft. Daarvoor hebben we een eigen Buro Sociaal Raadslieden.” ContourdeTwern heeft ook een Buro Nieuwkomers voor mensen die een verblijfsstatus hebben gekregen. “JOOST zorgt voor de huisvesting, wij maken de nieuwkomers wegwijs in de Boxtelse samenleving. Zo kunnen ook zij meedoen. Want we staan voor álle inwoners paraat.”

We kunnen niet zonder vrijwilligers
ContourdeTwern kan niet zonder vrijwilligers. Hun waardevolle rol werd onlangs weer bevestigd, toen ContourdeTwern dankzij hen heel wat harten onder de riem kon steken. “Onze vrijwilligers deelden plantjes uit aan mantelzorgers, bezorgden bloemen bij verzorgingshuizen en faciliteerden een balkonbingo voor het nodige spel- en speelplezier. Samen met hen blijven we mensen stimuleren mee te doen, ook onder moeilijke omstandigheden. En zelfs als het op afstand moet.”

 

Welzijnsorganisatie Ons welzijn

In Heeswijk-Dinther en Loosbroek is welzijnsorganisatie ONS welzijn in touw voor inwoners. Samen met hen en diverse instanties – waaronder JOOST – maakt ONS welzijn zich sterk voor fijn wonen in de hele gemeente Bernheze. “We doen bijvoorbeeld aan wijkwerk, met grote groepen bewoners van alle leeftijden. We hebben ook maatschappelijk werkers die individuele ondersteuning bieden, zoals bij rouwverwerking of bij relatie- of financiële problemen”, schetsen Nol Braks (sociaal werker) en Petra Stulemeijer (maatschappelijk werker). In deze tijden van corona steunt ONS welzijn ook initiatieven van anderen, zoals de Mobiele Hulpbrigade. Hierbij doen vrijwilligers klusjes voor plaatsgenoten. “Als mensen daardoor mee blijven doen in de samenleving, juichen we zo’n initiatief van harte toe.”

Op de foto: Sociaal werker Nol Braks (rechts) en maatschappelijk werker Petra Stulemeijer van ONS welzijn.

Sterk staaltje samenwerking
ONS welzijn gaat uit van het talent van inwoners. “Mensen zijn krachtig, kunnen heel veel zelf voor elkaar krijgen”, knikt Petra. “Wij zijn er voor ze als ze daar hulp bij nodig hebben. Bijvoorbeeld met vrijwilligers in buurtbemiddeling. Of met andere instanties die ook professionele hulp bieden, zoals JOOST.” Nol: “We zitten samen met JOOST in het Dorpsnetwerk van Heeswijk-Dinther. Ook weten we elkaar snel te vinden als er wat aan de hand is. Zo kreeg ik laatst via-via te horen dat een inwoner een probleem met zijn woning had. Ik heb toen even gebeld met de wijkbeheerder van JOOST.”

Samen op huisbezoek
Petra: “Als het nodig is, gaan we ook samen op huisbezoek. Zoals onlangs, toen een huurder complexe problemen had. Ik heb de situatie vanaf daar verder opgepakt. Zo helpen we elkaar én bewoners.”

 

Farent en MEE

Bewoners uit ’s-Hertogenbosch kunnen bij Buurtteams van Farent en MEE terecht met vragen over alle dingen van het dagelijks leven. Van vragen over opvoeden en mantelzorg tot vragen over rouw- of traumaverwerking. “Ook wie iets wil organiseren in de buurt of vrijwilligerswerk wil doen, mag bij ons aankloppen”, vertelt sociaal werker Sonja Boerman. “Dan kijken wij wat er nodig is om daarbij te helpen.”

Op de foto: Cliëntondersteuner Mireille van Veghel van MEE (links) en sociaal werker Sonja Boerman van Farent.

In ’s-Hertogenbosch zijn negen Buurtteams. Elk Buurtteam bestaat uit medewerkers van Farent en MEE. Zo is hulp en ondersteuning altijd dichtbij. Sonja: “De Buurtteams werken nauw samen met instellingen als de politie, GGD, zorgaanbieders en woningcorporaties. JOOST is er daar één van. We hebben goed contact met de wijkbeheerders van JOOST. Heel prettig, want vaak vinden mensen het moeilijk om hulp te vragen. Terwijl dat echt gewoon mag. Dus als zij merken dat een huurder extra ondersteuning nodig heeft, of als ze merken dat er iets speelt in een straat, trekken we samen op. Dan gaan we samen kijken of we iets voor bewoner of buurt kunnen betekenen.”

Prettig wonen in een fijne wijk
“Binnen de Buurtteams richt MEE zich specifiek op mensen met een beperking”, vertelt Mireille van Veghel, cliëntondersteuner bij MEE. “Die bieden we individueel een steuntje in de rug. Bijvoorbeeld bij het zelfstandig wonen. Daar betrekken we soms ook de omgeving bij en de woonstichting, soms zelfs de buren.” Sonja voegt toe: “Zo willen we bereiken dat íedereen een prettig leven leidt, in een fijne wijk waarin mensen naar elkaar omkijken.”

 

Welzijnsorganisatie BINT voor welzijn en ondersteuning

In Sint-Michielsgestel is welzijnsorganisatie BINT actief. Eén van haar taken: heel wijkgericht bewoners aanmoedigen om goede ideeën om te zetten in verbeteringen voor hun straat of buurt. “Wij bedenken niks zelf, maar vragen wat ze voor hun idee nodig hebben. Daarmee gaan we dan aan de slag”, vertelt BINT-opbouwwerker Vincent Gil-Toresano.

Op de foto: Opbouwwerker Vincent Gil-Toresano Cuevas van welzijnsorganisatie BINT.

Deze aanpak leidde al tot de oprichting van een wijkpleinorganisatie, een activiteitengroep en een kledingbank. “Bewoners doen het dus op eigen initiatief en eigen kracht, met een beetje hulp van ons. Soms betrekken we daar andere instanties bij. Andersom kan ook: dat anderen, zoals JOOST, bewoners naar ons verwijzen of met ons samenwerken.”

Twee vliegen in één klap
Dit gebeurde onder meer bij het onderhoudsarm en insectenvriendelijk maken van een wijkplantsoen, een idee van bewoners. Op de wijkavond waar het plan werd besproken, was ook de wijkbeheerder van JOOST erbij. Hij vertelde over een oudere huurder, een buurtgenoot, die zijn tuin niet meer zelf kon bijhouden. Resultaat: bewoners besloten ook de tuin van deze meneer onder handen te nemen. Daarmee heeft de wijk er extra vierkante meters insectenvriendelijk bloembed bij en meneer heeft een onderhoudsarme tuin. Dankzij samenwerking en bereidwilligheid is er heel veel mogelijk.”

Waardevolle verbinding tussen buurtgenoten
BINT werkt sinds de coronacrisis ook met het burgerinitiatief SMG Helpt samen. “Bewoners kunnen hier hulp vragen of aanbieden. We willen deze hulp graag op wijk- en buurtniveau gaan organiseren, voor lange tijd, dus ook ‘na corona’. Zo creëren we de waardevolle verbinding tussen buurtgenoten die we als BINT zo graag zien.”

 

Dit artikel verscheen eerder in ons huurdersmagazine JOOST, uitgave juli 2020.

Bekijk hieronder de online versie via Issuu.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties