Koersplan en jaaroverzicht

Onze koers voor 2020-2024 heet (ge)Woon als een goede buurman. Want dat is wat wij willen zijn voor onze bewoners. Een goede buurman, die dichtbij is, luistert, meedenkt en een handje helpt waar nodig. Het is ook waar wij aan willen bijdragen. Aan dorpen en buurten, waar mensen als een goede buur met elkaar (kunnen) samenwonen. Dit vraagt steeds iets anders van ons. Het is maar net wie we voor ons hebben, wat anderen al doen en welk dorp het betreft. Daarom is dit koersplan geen gedetailleerde route, maar een koers met ruimte. Ruimte voor onze medewerkers, bewoners én partners. Op deze pagina vindt u een overzicht van onze resultaten en delen wij al onze actuele ontwikkelingen.

Lees meer over ons koersplan

 

Oog voor verschil
Oog voor verschil

Als een buurman staan we naast onze bewoners en bieden we iedereen de best denkbare oplossing. Altijd vanuit ons gezamenlijke JOOST-DNA.

Onze kerndoelen voor 2024:

 • De bewoner bepaalt hoe en wanneer hij diensten van ons afneemt. Processen zijn transparant, met ruimte voor eigen keuzes.
 • We scoren bovengemiddeld op klanttevredenheid t.o.v. vergelijkbare corporaties.
 • Onze huurders denken en doen met ons mee op thema’s die er voor hen toe doen, op een manier die hen past.

Netwerkorganisatie
Netwerkorganisatie

Hoe we verschil gaan maken? Door onze huurders het vertrekpunt te laten zijn voor ons dagelijks doen en laten. Dit doen we samen, met collega’s én partners. We willen leren vanuit de praktijk. Daarom hebben we de JOOST-academie.

Onze kerndoelen voor 2024:

 • We werken (samen) vanuit ons JOOST-DNA, zodat de huurder vertrekpunt is voor ons dagelijkse doen en laten.
 • Onze medewerkers ervaren de leiderschapsstijl en organisatieinrichting als steunend aan hun rol.
 • Effectief netwerken is vanzelfsprekend voor ons: binnen én buiten.

Natuurlijk duurzaam
Natuurlijk duurzaam

We grijpen natuurlijke momenten aan om onze woningen duurzamer en beter te maken. In het belang van onze huurders, en van de volgende generatie. Zo zijn onze woningen betaalbaar en comfortabel. Ook zetten we in op bewustwording over duurzaamheid, onder andere door zelf het goede voorbeeld te geven.

Onze kerndoelen voor 2024:

 • Onze woningen stoten 20% minder CO2 uit en onze organisatie 30% minder.
 • Huurders hebben gemiddeld een lager energieverbruik en/of ervaren extra wooncomfort.
 • Onze duurzaamheidsinzet is verbonden aan de energie en inzet van bewoners en partners.

Grip op woonlasten
Grip op woonlasten

JOOST verbetert de betaalbaarheid door te investeren in een lager energieverbruik. We hebben oog voor persoonlijke situaties en spelen proactief in op signalen van financiële problemen.

Onze kerndoelen voor 2024:

 • Door te sturen op totale woonlasten is de betaalbaarheid van het wonen verbeterd.
 • Het aantal betalingsherinneringen is met minimaal 30% afgenomen.
 • Onze medewerkers hebben een rol in het signaleren van (mogelijke) betaalproblemen.

Samen voor de buurt
Samen voor de buurt

Buurten waar mensen prettig samenleven, daar gaan we voor. Door bewoners te prikkelen, motiveren en faciliteren. We kennen onze huurders en partners in de wijk, en zij kennen ons.

Onze kerndoelen voor 2024:

 • We kennen onze huurders en partners in de wijk en zij ons.
 • Ons sociaal beheer richt zich op plekken waar dat nodig is.
 • We hebben samen met partners bereikt, dat mensen met een zorgprofiel en hun buren prettig wonen.

Meer huishoudens op hun plek
Meer huishoudens op hun plek

Onze woningen zijn breed inzetbaar en betaalbaar. We zorgen ervoor dat meer huishoudens zich op hun plek voelen. Waar we kunnen, voegen we woningen toe en waar nodig verzorgen we woonoplossingen op maat.

Onze kerndoelen voor 2024:

 • Onze woningen stoten 20% minder CO2 uit en onze organisatie 30% minder.
 • Huurders hebben gemiddeld een lager energieverbruik en/of ervaren extra wooncomfort.
 • Onze duurzaamheidsinzet is verbonden aan de energie en inzet van bewoners en partners.
Groot onderhoud Rosmalen afgerond
Meer huishoudens op hun plek

Groot onderhoud Rosmalen afgerond

Maandag 19 april 2021

JOOST gaat volop door met groot onderhoud. Deze week leveren we onze laatste woningen op in Rosmalen (Primulastraat, Begoniastraat e.o.). Hier hebben we samen met…

Jaarverslag 2020: focus op risicomanagement

Jaarverslag 2020: focus op risicomanagement

Donderdag 15 april 2021

Risicomanagement is één van de verplichte aandachtsgebieden in de Governance Code voor woningcorporaties. We besteden er bij JOOST echter niet alleen aandacht aan omdat het…

Jaarverslag 2020: Meer grip op onze processen

Jaarverslag 2020: Meer grip op onze processen

Donderdag 15 april 2021

Met het ontstaan van JOOST hebben we nu ongeveer 7.500 woningen, een flink werkgebied en ruim zeventig medewerkers. Om in een organisatie van onze omvang…

Jaarverslag 2020: Bij JOOST veel beweging op IT-vlak
Natuurlijk duurzaam

Jaarverslag 2020: Bij JOOST veel beweging op IT-vlak

Donderdag 15 april 2021

Er is in 2020 binnen JOOST veel beweging geweest op IT-vlak. Onze adviseur informatiemanagement Dennis Boomaars vertelt over het belang hiervan in een interview in…

Jaarverslag 2020: Met onze wijkconsulenten de wijk in
Natuurlijk duurzaam

Jaarverslag 2020: Met onze wijkconsulenten de wijk in

Donderdag 15 april 2021

Kennis maken met huurders of de contacten aanhalen is een belangrijk deel van het werk van onze wijkconsulenten. Tessa van Roosmalen is wijkconsulent voor Boxtel…

Jaarverslag 2020: Met nieuwbouw aan de slag
Meer huishoudens op hun plek

Jaarverslag 2020: Met nieuwbouw aan de slag

Donderdag 15 april 2021

In 2020 hebben we de voorbereidingen getroffen voor verschillende nieuwbouwprojecten die nu in de steigers staan. Sommige letterlijk omdat de bouw al is gestart, andere…

Jaarverslag 2020: Sturen op verlagen woonlasten
Grip op woonlasten

Jaarverslag 2020: Sturen op verlagen woonlasten

Donderdag 15 april 2021

In 2020 zijn we gestart met een nieuw streefhuurbeleid voor vrijgekomen woningen. Daarmee willen we onze huren laag houden, zodat onze primaire doelgroep een woning…

Jaarverslag 2020: we maken tempo in isoleren
Natuurlijk duurzaam

Jaarverslag 2020: we maken tempo in isoleren

Donderdag 15 april 2021

Het isoleren van woningen is in 2020 goed op gang gekomen. Zowel in de energetische versnelling als bij groot onderhoud en renovaties. Samen met onze…

Jaarverslag 2020: We zitten op koers

Jaarverslag 2020: We zitten op koers

Donderdag 15 april 2021

Na anderhalf jaar JOOST stáán we er. Als financieel gezonde organisatie, als betrokken teams in de wijken, als goede buurman. Onze directeur-bestuurder Rob Dekker vertelt…

Meer berichten