terug naar overzicht

Laagste inkomens geen huurverhoging

Dinsdag 2 mei 2017 Laagste inkomens geen huurverhoging
Alle corporaties in Nederland mogen vanaf 1 juli 2017 de huren weer verhogen. Zo ook Woonstichting St. Joseph. De regering stelt ieder jaar vast hoeveel de maximale huurverhoging mag zijn. Huurders van St. Joseph met een uitkering krijgen geen verhoging. Sommige betalen zelfs vanaf 1 juli minder huur. De groep huurders met een inkomen tot € 40.349 krijgt maximaal een verhoging die gelijk is aan de inflatie (0,3%). Betalen ze al de huurprijs die past bij de woning? Dan verhoogt St. Joseph ook voor deze groep de huur niet. Het gaat in dit geval om ruim 1.450 van de 4.000 huishoudens. De hoge inkomens krijgen over het algemeen 4,3%.

Lage inkomens

Huurders die gebruik maken van de minimaregeling(en) van de gemeente ontvangen sowieso geen huurverhoging. Bij tientallen huishoudens gaat de huur zelfs naar beneden. Wat de andere huishoudens met een inkomen tot € 40.349 betalen hangt af van de huidige huurprijs. Past deze bij de kwaliteit van de woning? Dan krijgen ze ook geen verhoging. Is de huur van de woning nog te laag? Dan gaat het maandelijks huurbedrag met 0,3% omhoog. Dat is gemiddeld twintig euro over een heel jaar.

Hoge inkomens

Huurders met een inkomen boven € 40.349 krijgen veelal een maximale huurverhoging van 4,3%. We berekenen het maximale percentage om hen te stimuleren een volgende stap in hun wooncarrière te maken richting een vrije sector huurwoning of een koopwoning. Het gaat om 9% van alle huurders.

Conclusie

Gemiddeld krijgen de huurders van woningen 0,5% huurverhoging. Voor de lage inkomens ligt dat percentage lager, namelijk op 0,1%. Dat komt overeen met € 0,50 per maand.

Nieuw uitgangspunt

Dit jaar gaat voor het eerst de zogenaamde ‘huursombenadering’ in. Dat betekent dat de huren – gedurende het hele jaar 2017 – niet meer mogen stijgen dan gemiddeld 1,3%. Daarbinnen valt niet alleen de jaarlijkse huurverhoging, maar bijvoorbeeld ook de stijging in huurprijs bij een mutatie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties