KLETS in de wijk Selissen

Wij hechten veel waarde aan wijkgericht werken en wil samen met haar partners ervoor zorgen dat kwetsbare bewoners mee blijven doen in de samenleving. In Boxtel is in samenwerking met de gemeente een Actieteam in de wijk Selissenwal daarom van start gegaan met een nieuw initiatief: KLETS!

Bevorderen samenwerking professionals en bewoners in de wijk

Dit nieuwe initiatief wordt ondersteund door diverse partijen, zoals maatschappelijke instellingen, waaronder Contour de Twern, B-Town, R-Newt, Wijkplatform Selissen, gemeentelijke wijkmakelaar en bewoners uit de wijk. Ook Rabobank is partner. Het doel: bevorderen samenwerking professionals en bewoners in de wijk. Uiteindelijk is het de bedoeling om in meer wijken in Boxtel op deze manier te gaan samenwerken.

Kletskamer

Om het team bekendheid te geven zijn er ludieke acties. Zo ontvangen wijkbewoners een KLETS-tas met onder meer Kletskopjes en Kletskoeken. KLETS! is de eerste gezamenlijke activiteit die gericht is op ontmoetingen en hulpvragen in de wijk. Het kantoor van de Huurdersraad van JOOST in de wijk is gedeeltelijk in gebruik als Kletskamer, voor beter contact met bewoners met een hulpvraag. En verder wordt de website van Wijkplatform Selissen ge-update tot een soort van kletskrant. Daar kunnen kletsmaatjes elkaar kunnen vinden voor kletspraatjes.

Foetsie 4
Foetsie 2
Foetsie1

FOETSIE!

Naast KLETS organiseert het Actieteam Selissen nog allerlei activiteiten, zoals FOETSIE! Om het veel voorkomende zwerfvuil en plastic afval in de wijk gezamenlijk aan te pakken. Al meerdere keren ging Actieteam Selissen op pad samen met een groep bewoners en een Buurtondersteuner van ContourdeTwern. Ook wordt een stukje braakliggend terrein in de wijk omgetoverd in een Natuurplek. Dit veldje wordt nog verder aangekleed met onze hulp en van het Actieteam Selissenwal. Mooi bewonersinitiatief dat wordt ondersteund door Actieteam Selissen.

FOETSIE opschoondag 3
FOETSIE opschoondag 2
FOETSIE opschoondag 1

Lees hier meer actuele informatie over dit project.