terug naar overzicht

Merendeel huurders krijgt minimale huurverhoging

Dinsdag 16 april 2019 Merendeel huurders krijgt minimale huurverhoging

Betaalbaarheid is voor ons een belangrijk thema. Zo hebben we afgelopen jaren diverse servicecomponenten verlaagd of helemaal laten vervallen en investeren we fors in energiezuinige maatregelen. Wat uiteindelijk weer leidt tot kostenbesparing voor onze huurder. Ook hanteren wij voor het merendeel van onze huurders een minimale huurverhoging. Alleen huurders die een te hoog inkomen hebben in relatie tot de hoogte van de huurprijs krijgen een hogere huurverhoging. Alle huurders ontvangen eind deze week of begin volgende week een brief met hierin de wijziging. Deze gaat in per 1 juli.

Hoogte huurverhoging vooral afhankelijk van hoogte inkomen
De hoogte van de huurverhoging is vooral afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Huurders die een te hoog inkomen hebben in relatie tot de hoogte van de huurprijs van hun sociale huurwoning krijgen 4,2%. De tusseninkomens krijgen 1,6% en de overige huurders van een sociale huurwoning krijgen 1,3%. Dat geldt ook voor grote gezinnen (van minimaal 4 personen), gepensioneerden, chronisch zieken en gehandicapten. Huurders die een woning huren in de vrije sector, krijgen allemaal een huurverhoging van 1,6%.

Deel bewoners met bijstandsuitkering krijgt huurverlaging
Alle bewoners met een bijstandsuitkering ontvangen een brief van de gemeente. Wanneer de huurprijs van de woning die zij huren te hoog is voor de kwaliteit van de woning, komen zij in aanmerking voor een huurverlaging. Komt de kwaliteit van de woning overeen met de huidige huurprijs, dan krijgen zij geen huurverlaging, maar ook geen huurverhoging.
Bent u huurder? Bekijk aan de hand van bovenstaand schema wat voor uw situatie van toepassing is. Klik hier voor grote versie in PDF..

Waarom een jaarlijkse huurverhoging?
Daar kunnen we kort over zijn. We hebben de inkomsten nodig. Voor onderhoud aan bestaande woningen, het bouwen van nieuwe woningen en betalingen aan de overheid. Een verantwoording hierover vindt u in ons jaarverslag.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties