terug naar overzicht

Minimale huurverhoging huurders sociale huurwoning

Donderdag 21 april 2022

Betaalbaarheid is voor ons een belangrijk thema. We houden de jaarlijkse huurverhoging voor de laagste inkomens daarom zo laag mogelijk, namelijk 2%. Dat is ongeveer gelijk aan de inflatie. Alleen huurders met een hoger inkomen krijgen meer huurverhoging. Woningen met een laag energielabel en woningen waar we concrete plannen hebben om deze te herontwikkelen, krijgen dit jaar geen huurverhoging.

Hoogte huurverhoging afhankelijk van huishoudgrootte en inkomen

De hoogte van de huurverhoging is afhankelijk van huishoudgrootte en inkomen. In onderstaand schema kunt u zien hoe hoog de huurverhoging is. Iedereen ontvangt uiterlijk 22 april een persoonlijke brief. De aangepaste huurprijs geldt vanaf 1 juli.

Bekijk onderstaand schema ‘Huurverhoging in 2022’ in PDF.

Tekst loopt door onder het schema.

 

 

Waarom een huurverhoging?

Ook corporaties krijgen te maken met stijgende prijzen. Om te kunnen blijven investeren in verduurzaming, nieuwbouw en leefbaarheid is de huurverhoging daarom dit jaar toch nodig. Dat geldt ook voor de andere Bossche corporaties. Wel kiezen we allemaal voor een gematigde huurverhoging voor huurders met een laag inkomen. Zo houden we de huren zo betaalbaar mogelijk. Op de websites van de Bossche corporaties leest u de specifieke afspraken rond de huurverhoging per corporatie.

Verwacht u in betalingsproblemen te komen?

Bij de berekening van de hoogte van de huurverhoging baseren wij ons op informatie van de Belastingdienst. Is uw inkomen afgelopen gedaald als gevolg van de coronacrisis of vanwege een andere reden? En verwacht u hierdoor in betalingsproblemen te komen? Bel ons dan! We gaan dan samen met u kijken hoe we u kunnen helpen. Dat is maatwerk.

Krijgt u huurtoeslag?

Wanneer u huurtoeslag krijgt, vergeet dan niet om de gewijzigde huurprijs zelf aan de Belastingdienst door te geven. Doe dat zo snel mogelijk, zodat deze vóór 1 juli is aangepast.

Bent u het niet eens met de voorgestelde huurverhoging?

Als u het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging (bijvoorbeeld omdat uw inkomensgegevens niet kloppen), dan kunt u een bezwaarschrift bij ons indienen. Doe dit vóór 1 juli 2022.

U kunt hiervoor gebruik maken van het standaard bezwaarschriftformulier van de Huurcommissie te downloaden via deze link.

Het formulier vindt u ook op de website van  de huurcommissie: www.huurcommissie.nl Wij nemen uw bezwaarschrift dan in behandeling en leggen dit voor aan de Huurcommissie. Wordt het bezwaar afgewezen? Houd er dan rekening mee dat de kosten voor uw rekening komen.

Heeft u vragen?

Voor vragen kunt u ons bereiken via 088 008 14 00.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties