terug naar overzicht

Nieuw ‘aanjaagteam’ voor 200 extra sociale huurwoningen

Donderdag 12 juli 2018

De gemeente Sint-Michielsgestel en woningcorporaties gaan aan de slag met het tekort aan sociale huurwoningen in de gemeente. Een speciaal ‘aanjaagteam’ gaat potentiële woningbouwlocaties in kaart brengen waar sociale woningbouw voorrang krijgt. Het aanjaagteam wil eind dit jaar een eerste inventarisatie klaar hebben.

Slechts 16 procent van de woningen in Sint-Michielsgestel is sociale huur, ongeveer de helft van het landelijke gemiddelde. Uit onderzoek blijkt dat corporaties nieuwe huurders wel goed toewijzen, maar dat er simpelweg te weinig voorraad is. Veel mensen staan al lang op de wachtlijst en ook urgente woonsituaties zijn steeds moeilijker op te lossen. “Er is te weinig doorstroming, want er komen maar weinig sociale huurwoningen vrij”, vat wethouder Lianne van der Aa (Leefbaarheid en Volkshuisvesting) samen.

Samenwerken

Met het instellen van een aanjaagteam wil de gemeente samen met de woningcorporaties Woonmeij (voormalig Huis & Erf), Kleine Meierij en BrabantWonen die situatie aanpakken. Leo Overmars, directeur-bestuurder van Woonmeij: “Ik spreek namens de drie corporaties als ik zeg dat we hier onze schouders onder gaan zetten. Er ligt een flinke uitdaging, want volgens ons zouden er de komende jaren nog wel 200 sociale huurwoningen bij moeten in Sint-Michielsgestel.  Alleen door samen te werken komen we tot een goede en duurzame ontwikkeling.”

Belang

Wethouder van der Aa benadrukt het belang van extra sociale huurwoningen in de gemeente: “Leefbaarheid en bouwen zijn twee speerpunten in het coalitieprogramma van Sint-Michielsgestel. We zeggen daarin dat we ervoor zorgen dat we minimaal 220 nieuwe betaalbare woningen in alle segmenten en voor alle doelgroepen bouwen of in de planning hebben. Ook hebben we beloofd dat we extra inzetten op woningen voor mensen met een laag inkomen. Met het inlossen van deze twee beloften dragen we meteen bij aan de leefbaarheid in onze dorpen. Door een goede mix van koopwoningen, huur- en sociale huurwoningen blijft onze gemeente namelijk aantrekkelijk voor iedereen die zich hier wil vestigen. En dat is dan weer goed voor de middenstand, de werkgelegenheid en onze verenigingen. Maar voor het zover is, moeten we wel snel de locaties vaststellen waar met voorrang sociale huurwoningen worden gebouwd. Het aanjaagteam gaat daarbij helpen.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties