terug naar overzicht

Nieuwe huurprijzen vanaf 1 juli

Maandag 20 april 2020

Vanaf 20 april ontvangen alle huurders van JOOST een brief over de jaarlijkse huurverhoging. We begrijpen dat het voor veel mensen een lastige tijd is. Daarom bieden we hulp op maat bij betalingsproblemen. En blijft de huurverhoging voor iedereen zo laag mogelijk.

Waarom ook dit jaar een jaarlijkse huurverhoging?

Het zijn lastige tijden. Door de crisis is bij sommige huurders hun werk deels of volledig weggevallen, waardoor zij plotseling minder inkomen hebben. Voor deze huurders bieden wij hulp op maat. Samen met de getroffen huurders zoeken we naar de best passende oplossing.
Tegelijkertijd blijven we naar de toekomst kijken. De coronacrisis gaat langere tijd duren. Het geld van de huurverhoging is nodig om te kunnen blijven investeren in het onderhoud aan onze woningen, het bouwen van nieuwe woningen en betalingen aan de overheid (verhuurdersheffing). Ook investeren we fors in energiezuinige maatregelen. Een verantwoording hierover vindt u in ons jaarverslag. Die investeringen blijven we ook doen. Want dat leidt uiteindelijk weer tot kostenbesparing voor onze huurders.

Huurverhoging blijft zo laag mogelijk

We begrijpen dat het voor veel mensen een onzekere tijd is. Daarom blijft de huurverhoging zo laag mogelijk. We gaan voor een inkomensafhankelijke huurverhoging. Dat betekent dat de hogere inkomens een hogere huurverhoging krijgen, waardoor de huurverhoging voor de lagere inkomens omlaag kan. De laagste inkomens worden dus zoveel als mogelijk ontzien. Het merendeel van onze huurders krijgt 2,3% huurverhoging. En een deel krijgt huurbevriezing of zelfs huurverlaging. Alleen huurders die een te hoog inkomen hebben in relatie tot de hoogte van de huurprijs van hun sociale woning krijgen 5,2%.

Deel huurders krijgt huurbevriezing of zelfs huurverlaging

Huurders met een laag inkomen en een relatief hoge huur kunnen in aanmerking komen voor huurbevriezing of zelfs huurverlaging. Hierover zijn ook afspraken gemaakt met de Woonbond en met Aedes. Dit is maatwerk. In onderstaand schema kunt u zien of dit voor u van toepassing is.

Huurders die in aanmerking komen voor huurbevriezing of huurverlaging dienen dit zelf aan te tonen via:

  • Adresuittreksel uit de basisregistratie personen (BRP-verklaring), aan te vragen bij de gemeente. Daarop staat het aantal personen van het huishouden vermeld.
  • Formulier Inkomensverklaring, aan te vragen bij de Belastingdienst.
  • Recente salarisstroken of uitkeringsgegevens.

Verzoeken tot huurbevriezing (geen huurverhoging) dienen te worden ingediend vóór 1 juli. Verzoeken tot huurverlaging kunnen het gehele jaar door worden ingediend. Bij toekenning gaat de huurverlaging pas in per eerstvolgende maand. Dus niet met terugwerkende kracht.

Deze informatie ontvangen alle huurders deze week ook persoonlijk in hun brievenbus. 

Klik hier voor het overzicht in PDF-versie.

 

Verwacht u vanwege de coronacrisis in betalingsproblemen te komen? Bel ons dan!

Zijn uw inkomsten als gevolg van de coronacrisis tijdelijk gedaald? En verwacht u hierdoor in betalingsproblemen te komen? Bel ons dan! Samen kijken we dan eerst of u gebruik kunt maken van de regelingen van de Rijksoverheid die uw inkomen tijdelijk kunnen aanvullen. Het kabinet heeft hiervoor extra maatregelen genomen, naast de gebruikelijke regelingen zoals bijstand en diverse toeslagen. Dat geldt ook als u ZZP’er bent of zelfstandig ondernemer.
Is dat niet voldoende? En u kunt aantonen dat u vanwege de coronacrisis in betalingsproblemen gaat komen? Dan gaan we maatwerk leveren. We kijken dan samen met u hoe we u door deze moeilijke periode kunnen helpen. Neem hiervoor persoonlijk contact met één van onze klantadviseurs. Zij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 088 008 14 00.

Meer inzicht in uw financiële situatie: wat kunt u zelf doen?

Het Nibud heeft een online Geldkrant special ‘Minder inkomen’ waarin ze op een rij zet wat u kunt doen voor meer financiële rust in de komende tijd. Ook op de website van het Nibud staan veel tips om meer inzicht te krijgen in hoe uw financiële situatie ervoor staat en wat u zelf kunt doen.

Bent u zelfstandig ondernemer of ZZP’er?

Dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) en uitstel van belastingbetaling. Dat zijn een aantal maatregelen die het kabinet heeft getroffen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Een overzicht van alle maatregelen vindt u op de website van de Rijksoverheid. Ook de Kamer van Koophandel heeft een overzichtelijke wegwijzer gemaakt voor ondernemers.

Bent u het niet eens met de hoogte van huurverhoging?

Als u het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging (bijvoorbeeld omdat uw inkomensgegevens niet kloppen), dan kunt u een bezwaarschrift bij ons indienen. Doe dit vóór 1 juli 2020 en maak gebruik van het standaard bezwaarschriftformulier van de Huurcommissie, te downloaden via de website van de Huurcommissie of door te bellen naar 1400. Wij nemen uw bezwaarschrift dan in behandeling. Bent u het niet eens met ons besluit, dan leggen wij het bezwaarschrift voor aan de Huurcommissie. Zij doet vervolgens een uitspraak. Houdt u er rekening mee dat u, indien uw bezwaar wordt gehonoreerd, kosten verschuldigd bent voor de procedure bij de Huurcommissie.

Heeft u nog vragen?

Heeft nog vragen, bel dan zeker even met één van onze klantadviseurs. Zij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 088 008 14 00.
 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties