terug naar overzicht

Nieuwe prestatieafspraken gemeente Boxtel

Donderdag 12 december 2019

Samen met gemeente Boxtel en Huurders Belangen Vereniging Boxtel/Liempde (HBV) gaan we het komende jaar opnieuw vooral inzetten op betaalbaarheid, verduurzaming van woningen, huisvesting van bijzondere doelgroepen en meer sociale huurwoningen. Dat is vastgelegd in de nieuwe Prestatieafspraken 2020 die op donderdag 12 december door alle partijen worden ondertekend.

“We zetten opnieuw in op betaalbaarheid, verduurzaming, huisvesting van bijzondere doelgroepen en meer sociale huurwoningen.”

Op de foto (van links naar rechts): Rob Dekker (directeur-bestuurder Woonstichting JOOST), Ad Boleij (voorzitter Huurders Belangen Vereniging) en Peter van de Wiel (wethouder).

Van Woonvisie naar Prestatieafspraken
Op basis van de Woonvisie wordt door Woonstichting JOOST in overleg met de Huurders Belangen Vereniging een bod uitgebracht. Hierin staat beschreven op welke manier de woonstichting aan de Woonvisie gaat bijdragen. Samen met gemeente Boxtel zijn vervolgens de Prestatieafspraken voor 2020 geactualiseerd.

Aandacht voor verlaging van de woonlasten voor onze huurders
Woonstichting JOOST, de gemeente Boxtel en HBV vinden de betaalbaarheid van woningen heel belangrijk. Daarom neemt de woonstichting elk jaar verschillende maatregelen om de woonlasten voor haar huurders te verlagen. Zo wordt de inkomensafhankelijke huurverhoging voor de doelgroep met een inkomen tot € 41.056 gematigd. De huurders op bijstands- en schuldsaneringsniveau worden helemaal ontzien. Deze groep krijgt geen jaarlijkse huurverhoging. JOOST hanteert voor diverse woningen een twee huurprijzenbeleid. Dit betekent dat afhankelijk van het inkomen van het huishouden een andere huurprijs geldt. Op deze manier wil de woonstichting het aanbod voor senioren met een laag middeninkomen en gezinnen met een inkomen tot de huurtoeslaggrens vergroten.

Bijdrage aan ambitieuze energiedoelstellingen gemeente Boxtel
De woonstichting draagt ook bij aan de ambitieuze energiedoelstellingen van de gemeente Boxtel om in 2030 volledig energieneutraal te zijn. In 2019 is een scenario onderzoek Boxtel energieneutraal in 2030 uitgevoerd. De rapportage hiervan en een Visie zonneparken, worden in 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze visie maakt de vergunningverlening van collectieve zonneparken mogelijk.In het kader van het gasloos bouwen stelt de gemeente in overleg met diverse partners, waaronder Woonstichting JOOST en de HBV voor 2021 een warmteplan op.

Verduurzaming van woningen
Woonstichting JOOST is ook voortdurend bezig met het duurzamer en energiezuiniger maken van haar woningen. Zowel in bestaande bouw als in nieuwbouw. Voor 2025 hebben alle huurwoningen een energie-index < 1,2 (label B/A). Om dit te kunnen behalen, gaat de woonstichting in de periode 2020-2023 zo’n 300 extra woningen versneld isoleren. Bewoners besparen door al deze maatregelen straks fors op hun energierekening.

Realisatie nieuwe huurwoningen
De toename van de woningvoorraad is een grote uitdaging vanwege de beperkte grond waarover de gemeente en de woonstichting beschikken. JOOST gaat de komende jaren circa 50 nieuwe huurwoningen realiseren. Op de plek waar nu nog voormalig basisschool De Beemden staat, hoopt de woonstichting in 2020 te kunnen starten met de bouw van een kleinschalig woongebouw met 28 appartementen. Op het terrein van De Kleine Aarde gaat ze een woongebouw met 22 duurzame appartementen realiseren, voor de locatie aan het Ronduutje in Boxtel zijn er plannen voor 20 rijwoningen en op Selissenwal in het project ‘Heem van Selis’ zijn er plannen voor een woongebouw met 24 appartementen en in een latere fase nog eens 42 tot 46 eengezinswoningen. Ook gaat de woonstichting mee participeren in ontwikkelingsprojecten in Liempde en Lennisheuvel. Afgelopen jaar heeft JOOST aan de Van Hugenpothstraat en Hendrika van Haeftenstraat al 25 eengezinswoningen en 8 appartementen opgeleverd (zie foto).

Huisvesting van bijzondere doelgroepen
In de voormalige Pastorie aan de Baroniestraat komt een kleinschalige woongemeenschap (7 appartementen) voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Een project dat JOOST heeft ontwikkeld samen met Stichting Woongewoon. Deze stichting is ontstaan uit een initiatief van een groep ouders die op zoek was naar een plek voor hun kinderen. De oplevering is gepland medio april 2020.

Regionaal Woonwensenonderzoek
In 2019 is gemeente Boxtel één van de partijen in een Regionaal Woonwensenonderzoek. De resultaten uit dat onderzoek gaan Woonstichting JOOST, de gemeente Boxtel en HBV gebruiken als input voor de Prestatieafspraken voor 2020. Zo willen we graag meer inzicht in welke woningkenmerken door senioren als aantrekkelijk worden ervaren en de mate waarin senioren bereid zijn om hiervan af te wijken. Er is immers maar beperkt aanbod. Ook willen we graag inzicht in hoeverre er behoefte is aan bijzondere woonconcepten en aan woningen in het vrije sector huursegment. Ook gaat JOOST de komende jaren onderzoeken hoe de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten kan worden verbeterd.

Bekijk hier de getekende prestatieafspraken van de gemeente Boxtel in PDF.

In meerdere gemeenten worden deze maand de nieuwe prestatieafspraken getekend.

Nieuwe prestatieafspraken met gemeenten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties