terug naar overzicht

Nieuwe prestatieafspraken gemeente DenBosch

Donderdag 12 december 2019

De gemeente, de woningcorporaties en het Stedelijk Huurders Platform hebben voor 2020 opnieuw afspraken gemaakt over de sociale woningbouw. Eén van de afspraken is dat er volgend jaar bijna 340 nieuwe sociale huurwoningen bij komen. Daar bovenop start in 2020 ook nog de bouw van ruim 300 woningen die in 2021 klaar zijn. Ook woningen die op tijdelijke locaties worden gebouwd, maken er deel van uit.

Op de foto van links naar rechts: Theo Meijer (hoofd afdeling Economische Zaken en Grondzaken gemeente ‘s-Hertogenbosch),  Elly Pansier (directeur wonen Woningcorporatie Mooiland), Mohamed Acharki (bestuurder Zayaz), Roy Geers (wethouder Wonen gemeente ‘s-Hertogenbosch), Harrie Bosch (voorzitter SHP) en Rob Dekker (directeur-bestuurder Woonstichting JOOST). Niet op de foto (vooraf getekend): Rob Bogaarts,(directeur Klant en Samenleving BrabantWonen).

Prestatie
Met deze afspraken komt de groei van de sociale huurwoningvoorraad uit op 667 per 1 januari 2021. Daarmee realiseren we 95% van de doelstelling van 700 woningen die in het Sociaal Woonakkoord is opgenomen. Met de extra woningen volgend jaar in aanbouw, stijgt het aantal verder door naar 1.000. Wethouder Roy Geers: “Gezien het functioneren van de woningmarkt en met name de bouwsector op dit moment, wordt een maximale prestatie neergezet. Het werk is dan nog niet voltooid. We blijven ook na 2020 werken aan locaties voor zowel tijdelijke als reguliere sociale huurwoningen.” Bestuurder Mohamed Acharki van Zayaz, namens de Bossche corporaties: “De opgave blijft enorm. De wijze waarop we met elkaar samen werken is het fundament waarmee we ervoor kunnen zorgen dat iedereen een goede en betaalbare woning heeft in de stad, nu en in de toekomst.”

Prettig samen wonen
Er gaat ook extra aandacht uit naar het werken aan leefbare buurten. Mensen met geestelijke of fysieke problemen blijven vaker thuis wonen in hun eigen omgeving. Ook gaan mensen weer zelfstandig wonen of met begeleiding wanneer ze uitstromen uit de zorg. De vraag naar woningen voor deze mensen neemt toe. Daarnaast vraagt het ook wat van de omgeving waar deze mensen (komen te) wonen. Voorzitter Harrie Bosch van het Stedelijk Huurdersplatform: “Huurders hebben zorgen over het toenemende aantal mensen die met zorg of begeleiding in de buurt komen wonen. Natuurlijk gun je iedereen een dak boven het hoofd. Maar we zien ook dat dit in sommige buurten tot overlast leidt. Of dat buren niet goed weten hoe ze met elkaar om moeten gaan. Met deze prestatieafspraken willen we daaraan extra aandacht geven. En bekijken we samen hoe we kunnen bijsturen om de druk op sommige buurten of wooncomplexen te verminderen”.

Bestaande woningvoorraad
Een grote opgave ligt er ook bij bestaande sociale huurwoningen. Het beheer en onderhoud krijgen extra aandacht als het gaat om het prettig wonen en duurzaamheid. Ook maakt het splitsen van een aantal grotere woningen in meerdere kleine woningen deel uit van de afspraken. Mohamed Acharki: “We zien steeds meer kleinere 1- en 2-persoonshuishoudens die op zoek zijn naar een sociale huurwoning. Tegelijk zijn er mensen die vanuit een grote eengezinswoning kleiner willen gaan wonen. Daarom gaan we op zoek naar slimme manieren om die verschillende groepen te huisvesten. Daar willen we ons graag voor inzetten.”

Nieuwe woonvisie
De gemeente werkt samen met inwoners, de Bossche corporaties, marktpartijen en maatschappelijke organisaties toe naar een nieuwe woonvisie voor de gemeente ‘s-Hertogenbosch. In de woonvisie staat hoe de gemeente aankijkt tegen de opgave om iedere Bosschenaar een prettig en passend thuis te kunnen bieden. De verwachting is dat de gemeenteraad de woonvisie in het eerste kwartaal van 2020 vaststelt. Deze woonvisie vormt straks de basis voor het maken van nieuwe afspraken.

Bekijk hier de getekende prestatieafspraken van de gemeente ‘s-Hertogenbosch in PDF.

In meerdere gemeenten worden deze maand nieuwe prestatieafspraken getekend.

Nieuwe prestatieafspraken gemeente Sint-Michielsgestel

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties