terug naar overzicht

Nieuwe prestatieafspraken gemeente Sint-Michielsgestel

Maandag 16 december 2019

Op 16 december jl. tekenden wethouder Lianne van der Aa namens de gemeente Sint-Michielsgestel, de bestuurders van de woningcorporaties Woonmeij, JOOST en BrabantWonen en de huurdersverenigingen de nieuwe prestatieafspraken voor 2020. Deze afspraken gaan over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen, duurzaamheid en de kwaliteit van wonen in wijken en buurten. De partijen zetten vooral in op groei van het woningbestand en de bouw van minimaal 120 sociale huurwoningen tot en met 2022.

Op de foto van links naar rechts: Rob Bogaarts (directeur Klant en Samenleving Brabant Wonen), Rob Dekker (directeur-bestuurder Woonstichting JOOST), Lianne van der Aa (wethouder Gemeente Sint-Michielsgestel), Mark Wonders (directeur-bestuurder Woonmeij) en Maarten van Opdorp (huurdersvertegenwoordiger JOOST).

Van Woonvisie naar Prestatieafspraken
In de Woonvisie staat het beleid van de gemeente; het gaat over hoe onze dorpen zich positief kunnen blijven ontwikkelen als woonkernen. De woningcorporaties dragen bij aan dit beleid. Welke bijdrage dat is, wordt vastgelegd in prestatieafspraken.

Gezamenlijk doel
Wethouder Van der Aa: “Ik ben blij dat we onze duurzame samenwerking met de corporaties vandaag weer hebben bevestigd. We hebben immers een gezamenlijk doel: ervoor zorgen dat onze inwoners kunnen wonen in een huis dat aansluit bij hun behoeften. Ieder huishouden moet een betaalbare woning kunnen vinden, ongeacht het inkomen.”

Focus
De komende jaren ligt de focus ligt op het vergroten van de sociale woningvoorraad: meer sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen in de gemeente. Daarom werken we in 2020 toe naar meerjarige prestatieafspraken mét een concrete inhoudelijke uitwerking per jaar. De intensieve samenwerking in het Aanjaagteam zetten we in 2020 voort.

Duurzaamheid
Ook duurzaamheid is een belangrijk thema in de gemeente; in 2019 is aan de duurzaamheidsvisie en de regionale energietransitie gewerkt. In 2020 wordt er een start gemaakt met de warmtevisie. De corporaties worden hier actief bij betrokken.

Bekijk hier de getekende prestatieafspraken van de gemeente Sint-Michielsgestel in PDF.

In meerdere gemeenten worden deze maand nieuwe prestatieafspraken getekend.

Nieuwe prestatieafspraken met gemeenten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties