terug naar overzicht

Nieuwe prestatieafspraken met gemeentes

Maandag 28 december 2020

Elk jaar maken we met de 4 gemeentes in ons werkgebied nieuwe prestatieafspraken. Hierin is vastgelegd welke werkzaamheden we de komende jaren gaan uitvoeren. Wie gaat wat doen op het gebied van sociale woningbouw met betrekking tot nieuwbouw, betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Dat doen we niet alleen, maar samen met de huurdersvertegenwoordiging en de andere corporaties uit de betreffende regio’s. De nieuwe prestatieafspraken in de gemeenten Boxtel, Sint-Michielsgestel en Bernheze zijn in december 2020 voor akkoord ondertekend.

In gemeente Boxtel samen met huurdersvertegenwoordiging en Woonveste

In de gemeente Boxtel (Liempde en Lennisheuvel) zijn met de gemeente en Huurdersvertegenwoordiging JOOST (HBV) op basis van de woonvisie 2016-2025 nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Daarbij ligt de focus op een goede samenwerking en nieuwbouw. Samen werken we de komende jaren aan de volgende 5 thema’s: vraaggericht bouwen met oog voor de toekomst, verbeteren van de duurzaamheid van de woningvoorraad, een betaalbare woning voor ieder huishouden, huisvesting van bijzondere doelgroepen en Boxtel als aantrekkelijke woongemeente.
Naast nieuwe meerjarige prestatieafspraken zijn er nu ook concrete jaarafspraken (Jaarschijf) gemaakt. Vooruitlopend op de aankomende gemeentelijke herindeling heeft Woonveste, verhuurder van de sociale huurwoningen in Esch, ook haar inzet in de Jaarschijf 2021 laten opnemen. Ook Huurdersvereniging Heusden (HVH) is hierbij betrokken.
Lees hier meer over de nieuwe prestatieafspraken in de gemeente Boxtel.

In gemeente Bernheze samen met huurdersvertegenwoordiging en BrabantWonen en Mooiland

In de gemeente Bernheze (Heeswijk-Dinther en Loosbroek) zijn gezamenlijk nieuwe prestatieafspraken gemaakt met gemeente, BrabantWonen en Mooiland en Huurdersvertegenwoordiging JOOST (SHKM). Hierbij ligt de focus op versnellen van de bouwopgave, wonen & zorg en verduurzamen van het woningaanbod en de woonomgeving in Bernheze. In 2021 wordt ook de woonvisie herzien. Ook hierin trekken wij samen op.
Lees hier meer over de nieuwe prestatieafspraken in de gemeente Bernheze.

In gemeente Sint-Michielsgestel samen met huurdersvertegenwoordiging, Woonmeij en BrabantWonen

In de gemeente Sint-Michielsgestel zijn nieuwe prestatieafspraken 2021-2025 gemaakt met gemeente, Woonmeij, BrabantWonen en de huurdersvertegenwoordiging van JOOST en Woonmeij. Deze afspraken zijn mede tot stand gekomen op basis van vier themabijeenkomsten met vertegenwoordigers vanuit alle partijen. De prestatieafspraken zijn geformuleerd aan de hand van een aantal thema’s: Samenwerking, Beschikbaarheid, Betaalbaarheid, Duurzaamheid, Wonen/welzijn/zorg en Leefbaarheid/veiligheid. Net als in de gemeente Boxtel wordt vanaf dit jaar ook in deze gemeente gewerkte met concrete jaarafspraken (Jaarschijf 2021). Lees hier meer over de nieuwe prestatieafspraken in de gemeente Sint-Michielsgestel.

In gemeente ’s-Hertogenbosch samen met Stedelijk Huurdersplatform, BrabantWonen en Zayaz en Mooiland

Voor de nieuwe prestatieafspraken in de gemeente ’s-Hertogenbosch (Rosmalen, Hintham, Nuland, Groote Wielen) maken we gezamenlijke afspraken met BrabantWonen, Zayaz en Mooiland en het Stedelijk HuurdersPlatform. Bekijk hier de prestatieafspraken in de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties

 • Cjm van der horst schreef

  Hallo
  Ik sta ingeschreven bij woonservice regionaal
  Sta ik dan ook bij joost ook ingeschreven mvrgr tineke

  • Woonstichting JOOST schreef

   Beste Tineke, JOOST verhuurt haar woningen via WoonService Regionaal. Dus wanneer u zich daar heeft ingeschreven kunt u zeker reageren op woningen van JOOST. Maar daarnaast ook nog op de vrijkomende woningen van andere corporaties uit de regio. Groet, Ineke

 • Cjm van der horst schreef

  Ik heb van u een maitje terug gekregen maar ik kan niet op de site van joost. Ik sta al 18 jaar ingeschreven bij woonservice .als ik dan op de button klik dan opent hij de website niet dus kan niet kijken naar het aanbod inschrijf nr 133840

  • Woonstichting JOOST schreef

   Beste Tineke, onze collega’s van onze afdeling Klantenservice kijken graag even met u mee. U kunt hen bereiken via 088 008 14 00. Groet, Ineke