terug naar overzicht

Nieuwe prestatieafspraken rondom sociale huurwoningen

Donderdag 13 december 2018 Nieuwe prestatieafspraken rondom sociale huurwoningen

Op de foto (van links naar rechts): Peter van de Wiel (wethouder), Rob Dekker (directeur-bestuurder St. Joseph) en Ad Boleij (voorzitter HBV).

Samen met gemeente Boxtel en Huurders Belangen Vereniging Boxtel/Liempde (HBV) gaan we het komende jaar vooral inzetten op betaalbaarheid, verduurzaming van woningen, huisvesting van bijzondere doelgroepen en meer sociale huurwoningen. Dat is vastgelegd in de nieuwe Prestatieafspraken 2019 die op donderdag 13 december door alle partijen werden ondertekend.

Van Woonvisie naar Prestatieafspraken
Op basis van de Woonvisie wordt door St. Joseph in overleg met de HBV een bod uitgebracht. Hierin staat beschreven op welke manier de woonstichting aan de Woonvisie gaat bijdragen. Samen met gemeente Boxtel zijn vervolgens de Prestatieafspraken voor 2019 geactualiseerd. In vergelijking met andere jaren zijn  de prestatieafspraken veel concreter gemaakt. Ook zijn indicatoren toegevoegd op basis waarvan de resultaten nog beter kunnen worden gemonitord.

Aandacht voor verlaging van de woonlasten voor onze huurders
St. Joseph vindt de betaalbaarheid van haar woningen heel belangrijk. Daarom nemen zij elk jaar verschillende maatregelen om de woonlasten voor haar huurders te verlagen. Zo wordt de inkomensafhankelijke huurverhoging voor de doelgroep met een inkomen tot € 40.349 gematigd. De laagste inkomensgroep (op bijstands- en schuldsaneringsniveau) wordt helemaal ontzien. Deze groep krijgt geen jaarlijkse huurverhoging. Ook is het afgelopen jaar voor diverse woningen een twee huurprijzenbeleid ingevoerd. Dit betekent dat afhankelijk van het inkomen van het huishouden een andere huurprijs geldt. Op deze manier wil St. Joseph het aanbod voor senioren met een laag middeninkomen en gezinnen met een inkomen tot de huurtoeslaggrens vergroten.

Bijdrage aan ambitieuze energiedoelstellingen gemeente Boxtel
St. Joseph draagt ook bij aan de ambitieuze energiedoelstellingen van de gemeente Boxtel om in 2030 volledig energieneutraal te zijn. Volgend jaar wordt een scenario onderzoek gedaan voor energiebesparings- en opwekkingsmogelijkheden en voor 2020 wordt de eerste collectieve zonnepanelenweide gerealiseerd. In het kader van het gasloos bouwen stelt de gemeente in overleg met diverse partners, waaronder St. Joseph en de HBV, voor 2021 een warmteplan op.

Energiemaatregelen leveren kostenbesparing op voor bewoners
St. Joseph is ook voortdurend bezig met het duurzamer en energiezuiniger maken van haar woningen. Zowel in bestaande bouw als in nieuwbouw.  Voor 2025 hebben alle huurwoningen een energie-index < 1,2 (label B/A). Om dit te kunnen behalen, gaat de woonstichting tot 2020 600 extra woningen versneld isoleren. Bewoners besparen door al deze maatregelen straks fors op hun energierekening. Ook kunnen huurders kiezen voor zonnepanelen op het dak. Ook op gestapelde bouw plaatst St. Joseph zonnepanelen. Dit jaar is zelfs het 4.700ste zonnepaneel geplaatst. De stroom die deze zonnepanelen opleveren, is bestemd voor de algemene ruimtes van deze gebouwen. Bewoners betalen daardoor uiteindelijk minder servicekosten.

Realisatie nieuwe huurwoningen
De toename van de woningvoorraad is een grote uitdaging vanwege de beperkte grond waarover de gemeente en St. Joseph beschikken. De woonstichting gaat de komende jaren circa 60 nieuwe huurwoningen realiseren. Aan de Van Hugenpothstraat en Hendrika van Haeftenstraat worden tussen mei en juli 2019 25 eengezinswoningen en 8 appartementen opgeleverd.  Op de plek waar nu nog voormalig basisschool De Beemden staat, hoopt St. Joseph in 2020 te kunnen starten met een  nieuw kleinschalig woongebouw met 25 appartementen. En op het terrein van De Kleine Aarde realiseren we een woongebouw met 22 duurzame appartementen.

Regionaal Woonwensenonderzoek
In 2019 is gemeente Boxtel één van de partijen in een Regionaal Woonwensenonderzoek. De resultaten uit dat onderzoek gaat St. Joseph gebruiken als input voor de Prestatieafspraken voor 2020. Zo willen we graag meer inzicht in welke woningkenmerken door senioren als aantrekkelijk worden ervaren en de mate waarin senioren bereid zijn om hiervan af te wijken. Er is immers maar beperkt aanbod. Ook willen we graag inzicht in hoeverre er behoefte is aan bijzondere woonconcepten en aan woningen in het vrije sector huursegment. Ook gaat St. Joseph de komende jaren onderzoeken hoe de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten kan worden verbeterd.

Bekijk hier de Prestatieafspraken 2019  of in overzichtelijke tabel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties

  • Sabine schreef

    En mensen die samen een inkomen hebben van 43.335€ wat mogen en kunnen die dan huren?
    Want met die inkomen heeft st joseph bijna niks te huur!

    • Woonstichting JOOST schreef

      Beste Sabine, het klopt dat wij voor die doelgroep vrijwel geen woningen in ons bezit hebben. Woningcorporaties verhuren vooral sociale huurwoningen. Dat wordt bepaald door de overheid.