terug naar overzicht

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst HBV

Woensdag 6 december 2017 Nieuwe samenwerkingsovereenkomst HBV

Op 6 december 2017 ondertekenden de Huurders Belangen Vereniging Boxtel (HBV) en St. Joseph een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. De looptijd van de vorige was verstreken, waardoor het tijd was voor een nieuwe. In de overeenkomst is vastgelegd op welke manier wij de HBV betrekken bij onderwerpen die voor hen van belang zijn. We zijn blij met de goede samenwerking!

Wij vinden de mening van onze huurders erg belangrijk. Daarom praten wij regelmatig met de Huurders Belangen Vereniging Boxtel (HBV) en de bewonerscommissies. De HBV komt op voor de belangen van alle huurders in de gemeente Boxtel. We overleggen met hen over verschillende onderwerpen. U moet dan denken aan het beleid van St. Joseph, de jaarlijkse huurverhoging, het onderhoud van onze woningen en de leefbaarheid in de wijken.

Goede relatie
In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd op welke onderwerpen de HBV informatierecht, adviesrecht of instemmingsrecht heeft. Ook is vastgelegd hoe vaak we overleggen en met wie. Met de vernieuwde overeenkomst willen we ons beleid beter laten aansluiten op de behoefte van onze huurders. Doordat alle afspraken duidelijk op papier zijn gezet helpt het ook om de goede relatie tussen HBV en St. Joseph in stand te houden.

Bewonerscommissies
Naast de HBV overleggen we dus ook regelmatig met onze bewonerscommissies. Zij komen op voor de belangen van bewoners in buurten en wijken. Wij praten met hen over onderhoud, veiligheid en verbetering van de woonomgeving. Hier vindt u een overzicht van bewonerscommissies en huurdersorganisaties per wijk.

Op de foto zittend: directeur-bestuurder Rob Dekker (links) en Ad Boleij (voorzitter HBV).  Staand: Michiel Zuidgeest (links) en Richard Permentier.
Op de foto ontbreken bestuursleden: Berdine van de Laak – Kamps en Leo van de Weide.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties