terug naar overzicht

Nieuwe website HuurdersvanJOOST

Woensdag 8 januari 2020 Nieuwe website HuurdersvanJOOST

Vanaf vandaag is de website www.huurdersvanJOOST.nl live. Dit is de nieuwe website van de (nu nog) 2 overkoepelende huurdersorganisaties van Woonstichting JOOST. In de regio Rosmalen (voorheen Kleine Meierij) is dat Stichting Huurdersbelangen Kleine Meierij. In de regio Boxtel (voorheen St. Joseph) hebben we Huurders Belangen Vereniging Boxtel/Liempde (HBV). Op dit moment bekijken we hoe we toe kunnen groeien naar een overkoepeld orgaan dat de belangen van alle huurders van JOOST behartigt.

Overzicht van alle bewonerscommissies
U vindt op deze nieuwe website niet alleen informatie over de Huurdersbelangenvereniging, maar ook over alle bewonerscommissies. Deze informatie wordt in overleg met alle bewonerscommissies nog verder uitgebreid.

We hebben regelmatig overleg
Woonstichting JOOST betrekt haar huurders nauw bij het maken van beleid en de uitvoering daarvan. Dit is belangrijk om de kwaliteit en het draagvlak voor onze dienstverlening voortdurend te kunnen verbeteren. Wij hebben daarom regelmatig overleg met onze huurdersorganisaties en bewonerscommissies en met de overkoepelende huurdersorganisatie. Zij vertegenwoordigen onze huurders bij overleg met ons over beleidsmatige onderwerpen die voor onze huurders van belang zijn. De bijzondere positie van deze huurdersvertegenwoordiging komt tot uitdrukking in een adviesrecht (en soms zelfs instemmingsrecht), bijvoorbeeld over ons huurbeleid. Maar we praten met hen ook over bijvoorbeeld de jaarlijkse huurverhoging, onderhoud van woningen en leefbaarheid in de wijken. Deze samenwerking ligt vast in een overeenkomst. Op dit moment bekijken we dus hoe we toe kunnen groeien naar een overkoepeld orgaan dat de belangen van alle huurders van JOOST behartigt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties