terug naar overzicht

Onderzoek fusie met woonstichting Kleine Meierij

Dinsdag 10 april 2018 Onderzoek fusie met woonstichting Kleine Meierij

“Behoud van dorpse karakter en dicht bij de klant”

De toezichthouders van Woonstichting St. Joseph en Woonstichting Kleine Meierij hebben ingestemd met een verkenning naar een mogelijke fusie van de twee woningcorporaties. Beide partijen vullen elkaar goed aan. Wanneer de fusie doorgaat, ontstaat een krachtige woningcorporatie met een breed woningaanbod. De streefdatum voor het afronden van de fusie is 30 juni 2019. Voor 1 juli 2018 wordt een officieel besluit genomen.

Elkaar versterken
De meerwaarde van de fusie zit vooral in een sterke organisatie die door krachtenbundeling meer aan risicospreiding kan doen. “Behoud van het dorpse karakter van beide organisaties blijft bovenaan staan”, benadrukt Rob Dekker, directeur-bestuurder van St. Joseph. “We vinden het belangrijk dat we onze huurders persoonlijk kennen en willen daarom dicht bij onze huurders en stakeholders blijven.” Simon Jansen, directeur-bestuurder van Kleine Meierij, vult aan: “We verwachten onze huurders zelfs nog beter te kunnen gaan bedienen door overname van elkaars klantconcepten en producten. Daardoor kunnen we onze huurders een breder pakket van diensten aanbieden. En doordat we meer kunnen gaan investeren in werkprocessen, kunnen we een hogere kwaliteit in onze dienstverlening bereiken. Bovendien zijn we als grotere organisatie ook aantrekkelijker voor onze huidige en toekomstige medewerkers.”

Aansluiting werkgebied
St. Joseph werkt nu nog hoofdzakelijk in de gemeente Boxtel met de kernen Lennisheuvel en Liempde en een klein deel in Haaren en Sint-Michielsgestel, met circa 4.500 verhuureenheden, waarvan 4.100 woningen. Kleine Meierij is een woningcorporatie met ruim 3.500 verhuureenheden, waarvan 3.300 woningen en is actief in voornamelijk Rosmalen, een klein deel in ’s-Hertogenbosch, (2.400 woningen), Bernheze (400 woningen) en Sint-Michielsgestel (500 woningen).

Prioriteit aan bestaand bezit

Het werkgebied van beide corporaties ligt in de dorpen rondom ‘s-Hertogenbosch en sluit naadloos op elkaar aan. Ook qua woningportefeuille vullen de corporaties elkaar goed aan. Simon Jansen: “We geven beiden prioriteit aan bestaand bezit, waarbij levensduurverlenging wordt gerealiseerd door investeringen in onderhoud te combineren met investeringen in duurzaamheid. “

Accent op goed en betaalbaar wonen
Bij beide corporaties ligt het accent op goed en betaalbaar wonen in vitale dorpen, buurten waar ‘ruimte’ voor mensen centraal staat en een sterke lokale verankering bestaat.
Kleine Meierij zocht een partner met investeringscapaciteit om haar strategische ambities beter en eerder te kunnen realiseren. Rob Dekker: “Terwijl wij juist op zoek zijn naar een gelijkgestemde corporatie om onze investeringscapaciteit ten volle te kunnen inzetten. Overigens zonder onze investeringsopgave in de regio Boxtel uit het oog te verliezen. We vullen elkaar dus perfect aan.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties