terug naar overzicht

Ons nieuwe Koersplan: zitten we op de goede route

Donderdag 28 november 2019 Ons nieuwe Koersplan: zitten we op de goede route

We zijn druk bezig met ons nieuwe koersplan. Over onze belangrijkste thema’s gingen we vandaag – donderdag 28 november – met onze stakeholders in gesprek. Met als hoofdvraag: zitten we op de juiste route?

Stakeholders_in_de_bus_28november2019-6
Stakeholders_in_de_bus_28november2019-10
Stakeholders_in_de_bus_28november2019-30
Stakeholders_in_de_bus_28november2019-32

We hadden hiervoor een bijzondere locatie, namelijk een oude oldtimer touringcarbus. JOOST on Tour komt dus niet alleen naar onze huurders toe, maar ook naar onze stakeholders. We nodigden hen uit om in dus bus te stappen en samen te bekijken of wij met onze nieuwe plannen op de juiste route zitten. De bus stopte op 2 locaties: in de ochtend bij gemeenschapshuis De Rots in Boxtel en in de middag bij het Buurtinformatiecentrum aan de Herman Moerkerklaan in Rosmalen.

Wij trakteerden op een lekker ontbijt (op locatie Boxtel) en een lekkere lunch (op locatie Rosmalen) en gingen in gesprek aan de hand van 4 verschillende thema’s die ook terugkomen in ons nieuwe Koersplan: (On)rust in de wijk, Meer huishoudens op de juiste plek, Betaalbaarheid van wonen en Duurzaamheid. Vooraf vroegen wij aan onze stakeholders om hun brandende vragen over dit thema op papier te zetten. Hiervoor hadden we (om in stijl van JOOST on Tour te blijven) bustickets laten maken.

Stakeholders_in_de_bus_28november2019-55
Stakeholders_in_de_bus_28november2019-57
Stakeholders_in_de_bus_28november2019-60
Stakeholders_in_de_bus_28november2019-50

Waar hadden we het over?

Meer huishoudens op de juiste plek
Onze focus: van ‘eten wat de pot schaft’ naar een ‘menukaart met voor iedere huurder een passend gerecht’. Maar hoe krijgen we de bouwopgave met voorrang op niveau en hoe kunnen we de samenwerking met partijen versterken? Om de doorstroming nog meer te bevorderen, kregen we het advies om vooral kritisch te bekijken naar waar onze eigen kracht ligt en te focussen op kansrijke plekken binnen ons eigen bezit. Zodat we hiervoor minder afhankelijk zijn van derden. Kijk vooral ook naar welke slimme oplossingen je kunt doen binnen bestaande bouw. En ga vroegtijdig met elkaar in gesprek.

Betaalbaarheid van wonen
Onze focus: van achteraf pleisters plakken als de (woon)lastendruk al problematisch is naar problemen voor zijn en samen werken aan perspectief. We willen graag meer oog hebben voor de persoonlijke situatie van onze huurders en op die manier in beeld zijn voordat er problemen zijn. Dat kan door extra aandacht bij de intake en kritisch te kijken of huurders de juiste woning krijgen toegewezen. Maar de vraag werd ook gesteld hoever je hierin moet gaan. De boodschap was duidelijk: blijf vooral bij waar je zelf van bent. Waar nog winst te behalen is, is nog duidelijker communiceren van welke regelingen huurders gebruik kunnen maken. Dat kunnen we ook doen door onze budgetcoaches nog effectiever in te zetten. Wellicht door samenwerking met andere partijen die ook deze diensten aanbieden.

Duurzaamheid
Onze focus: van projectmatig werken aan een goed energielabel naar op ieder natuurlijk moment samen werken aan een duurzame samenleving. We werken vanuit The Natural Step en hebben oog voor biodiversiteit. We kregen het advies om vooral ambassadeurs – onze huurders – het verhaal te laten vertellen en zelf niet te veel vanuit techniek te communiceren. Ook is het belangrijk om de huurder in alle fasen mee te nemen. Vraag aan de voorkant aan huurders: ‘waar heb je last van’, kom met een oplossing, maar vergeet ook de fase daarna niet. Mensen moeten immers ook hun woongedrag aanpassen. En uiteindelijk gaat het de huurder vooral om de portemonnee. Zowel in Boxtel als in Rosmalen kregen we het advies om duurzaamheid breder te bekijken. Niet alleen naar isoleren en energie, maar ook vanuit duurzame materialen en hergebruik van bouwmaterialen.

(On)rust in de wijk
Onze focus: van snel en solistisch opereren naar zichtbaar zijn en ‘verbinden’ met als doel om samen meer te bereiken. Hier ligt voor ons de komende jaren een grote opgave. We kregen het advies om bij onze partners binnen te kijken, zodat we weten naar wie we moeten verwijzen. Dat gaan we zeker doen. Ook werd geopperd om eventuele budgetten te bundelen en zo meer voor elkaar te krijgen. In Rosmalen werd ook gesproken over de 3 W’s. Wederkerigheid: we moeten samen de verbinding zoeken en ook gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen. Maak mensen ook Weerbaar, zodat ze het zelf kunnen oppakken. En als JOOST moeten we Waakzaam zijn. Onze signalerende rol dus wellicht nog verder uitbreiden. Maar willen we alle ambities kunnen waarmaken, dan moeten We het samen doen.

Kortom: We hebben heel veel informatie opgehaald en we zitten zeker op de juiste route! Alle input gaan we gebruiken om de komende maanden ons nieuwe koersplan aan te scherpen. Begin 2020 wordt deze vastgesteld. JOOST on tour krijgt dan zeker een vervolg.

Bekijk hieronder de korte video-impressie van deze dag.
 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties

  • PEP ( Esch Perspectief Esch) Cees van Rooij schreef

    We als, PEP (Esch Perspectief Esch) zijn erg benieuwd in hoeverre woningbouwvereniging invloed heeft op de toekomstege herindeling Esch bij Boxtel. We zouden daar graag in een mondeling onderhoud met beleidsmakers van Joost een gesprek over hebben.
    Cees van Rooij
    tel: 06-24107294