terug naar overzicht

Onze incassoconsulenten Madeleine en Paul over schulden voorkomen

Dinsdag 21 juli 2020

Als huurder van JOOST betaalt u elke maand uw huur. Blijft betaling uit, dan komen incassoconsulenten Madeleine van den Akker en Paul Lensen in actie. Liefst persoonlijk en altijd met een luisterend oor. Zo willen ze voorkomen dat mensen in een situatie terecht komen waarin het van kwaad tot erger wordt.

JOOST_Madeleine_4718
JOOST_Paul_Lensen_7911

Paul: “Als we geen huur ontvangen, sturen we altijd eerst een herinnering. Vaak nemen mensen dan zelf al contact met ons op. Heel fijn, want dan kunnen we samen met de huurder kijken hoe hij die huur alsnog kan betalen. Daar maken we dan afspraken over. Procedures met aanmaningen en zelfs een deurwaarder komen daardoor gelukkig weinig voor.”

Schulden voorkomen

De huren zijn JOOST’s belangrijkste inkomstenbron. Het geld gebruikt de woonstichting voor renovatie, verduurzaming en nieuwbouw. Daarom is het belangrijk dat huurders hun huur op tijd betalen. Soms lukt dat niet. Madeleine: “Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand plots minder verdient. Of helemaal geen inkomen meer heeft. Dan is maatwerk nodig om de huurachterstand niet verder te laten oplopen. Natuurlijk willen we dat de huren worden betaald. Maar ik vind het net zo belangrijk dat de huurder zelf wordt geholpen als hij financiële problemen heeft. We ondernemen dan ook snel actie. Zo voorkomen we dat iemand steeds dieper in de schulden raakt.”

‘Ik neem contact op of ga op huisbezoek’

Madeleine is degene die dan contact opneemt met huurders en op huisbezoek gaat. Als het nodig is, schakelt ze collega’s in (zoals de wijkbeheerder) of maatschappelijk werk. Ook verwijst ze mensen door naar de afdelingen inkomensondersteuning of schuldhulpverlening van de diverse gemeentes. “Mijn lijntjes met al die instanties zijn kort. Ik weet dan ook precies waar huurders terecht kunnen.” Verder heeft ze al regelmatig budgetcoaches ingezet, waarbij het de welzijnsorganisaties zijn die ondersteunen. “Deze coaches zijn vrijwilligers. Ze helpen huurders bij hun administratie. Groot voordeel van deze hulp: huurders hoeven geen officiële instanties te benaderen om hun huishoudboekje op orde te krijgen.”

We zoeken samen naar een oplossing

Paul benadrukt dat de kracht van deze aanpak ‘aandacht’ is. “JOOST is als een goede buurman. Wij, als incassoconsulenten, dus ook. Zonder opgeheven vingertje zoeken we samen met de huurder naar oplossingen waarmee hij uit de voeten kan. Een goede buurman betekent ook dat we eerlijk zijn. Als iets dus níet kan, zeggen we dat ook. Maar we slaan nooit de deur dicht, we bekijken altijd welke andere opties er nog zijn.”

Verwacht u in betalingsproblemen te komen? Bel ons op tijd!

Zijn uw inkomsten als gevolg van de coronacrisis tijdelijk gedaald? En verwacht u hierdoor in betalingsproblemen te komen? Bekijk dan eerst of u gebruik kunt maken van de regelingen van de Rijksoverheid die uw inkomen tijdelijk kunnen aanvullen. Het kabinet heeft hiervoor extra maatregelen genomen, naast de gebruikelijke regelingen zoals bijstand en diverse toeslagen. Dat geldt ook als u ZZP’er bent of zelfstandig ondernemer.

Is dat niet voldoende? Bel ons! Kunt u aantonen dat u vanwege de coronacrisis in betalingsproblemen gaat komen? Dan gaan we maatwerk leveren. We kijken samen met u hoe we u door deze moeilijke periode kunnen helpen. Neem hiervoor persoonlijk contact op met één van onze klantadviseurs. Zij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 088 008 14 00 of via huurincasso@wonenbijJOOST.nl.

Dit artikel verscheen eerder in ons huurdersmagazine JOOST, uitgave juli 2020.

Bekijk hieronder de online versie via Issuu.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties