terug naar overzicht

Onze plannen voor 2020

Donderdag 31 oktober 2019 Onze plannen voor 2020

Onze eerste begroting 2020-2024 van onze nog jonge JOOST-organisatie is gereed. Met daarin niet alleen cijfers. We schrijven hierin ook uitgebreid over onze plannen voor de nabije toekomst, samengesteld door onze eigen teams.

We hebben nogal wat om ons de komende jaren in vast te bijten.
Neem ‘portfoliomanagement’ waarbij we de kwaliteit van onze woningvoorraad in kaart brengen. Dit is nodig om strategische beslissingen te kunnen nemen over onderhoud, één van onze grootste kostenposten. Verder zijn er ongeveer vijfhonderd woningen die we jaarlijks gaan verduurzamen. Het gaat hierbij om grote en kleine aanpassingen.

Onze collega’s Linda Tuijt (adviseur Duurzaamheid) en Nadja Mertens (Asset Manager) vertellen hoe Duurzaamheid ook binnen JOOST ‘volwassen’ is geworden.  

Vroegtijdig signalen van betalingsachterstanden
Met deze verduurzaming leveren we enerzijds een bijdrage aan terugdringing van de CO2-uitstoot, anderzijds beïnvloeden we er positief de energielasten van onze huurders mee. Ook op andere manieren gaan we aan de slag met betaalbaarheid. Zo sturen we op het zo vroegtijdig mogelijk signaleren van betalingsachterstanden. Vaak is er meer aan de hand. We kijken dan samen met de huurder waarmee zij geholpen zijn. Ook verwijzen we indien nodig door naar onze partners.

Onze incassoconsulent Madeleine van den Akker en Paul Lensen, die namens Corp Support in touw is voor JOOST, vertellen  hoe zij huurachterstanden zoveel mogelijk proberen te voorkomen: “Huurachterstand voorkomen vraagt om snelle actie”.

We gaan ook investeren in doorstroming en de groeiende vraag naar woningen in de regio
Vooral aan huisvesting voor één of twee personen is behoefte, mede door de grote groep senioren die door ontmanteling van de zorg langer thuis woont. Tegelijkertijd stromen ook starters, statushouders en mensen vanuit GGZ-instellingen de woningmarkt op. We gaan daarom onderzoeken met welke maatwerkoplossingen wij kunnen bijdragen die druk te verlichten. In datzelfde kader richten we ons op het woonruimteverdeelsysteem, met extra aandacht voor mensen die met spoed een woning in onze regio nodig hebben.

Intern zitten we eveneens niet stil
We richten onder meer een Klant Contact Center (KCC) op om reparatieverzoeken en andere vragen in eigen beheer af te handelen. Verder gaan onze medewerkers zichtbaar de wijken in zodat huurders ons persoonlijk leren kennen.

Onze wijkconsulent Thierry Farla en wijkbeheerder Maryn Rutjens vertellen over de nieuwe manier van werken: “We nemen de tijd om bewoners te leren kennen.” 

Werken volgens De Bedoeling
Organisatorisch blijven we toewerken naar een platte netwerkorganisatie waarin medewerkers zelf verantwoordelijkheid dragen. Daarvoor investeren we in opleiding en ontwikkeling, maar ook in teambuilding, zodat we echt samen kunnen zijn wat we beloven: JOOST als goede buurman.

Wij werken binnen JOOST volgens De Bedoeling. Dit vormt één van de belangrijke pijlers van onze organisatie. Onze HR-adviseur Maria van Os vertelt hierover: “JOOST als goede buurman. Dat is De Bedoeling”. 

In deze begroting ontbreken de cijfers natuurlijk niet
We hebben ervoor gekozen om de budgettering niet tot op de cent achter de komma vast te stellen. We gaan uit van ronde bedragen, simpelweg omdat we niet in de toekomst kunnen kijken. In een wereld waarin maatschappelijke en economische ontwikkelingen elkaar razendsnel opvolgen, moeten we flexibel kunnen zijn. Onze gezonde financiële basis biedt ons daar de gelegenheid voor. Die geeft ons zelfs de ruimte om nog-niet gebaande paden te bewandelen bij het vervullen van onze kerntaak. Of we dat willen en hoe we dat kunnen doen? Daarover gaan wij met menigeen in de nabije toekomst van gedachten wisselen. Wellicht wel met u.

Deze begroting is alvast een voorproefje van ons Koersplan 2020-2024 dat in het eerste kwartaal van 2020 verschijnt.

Bekijk het onderstaande overzicht in PDF. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties