terug naar overzicht

Opnieuw hoge score op het gebied van duurzaamheid in Aedes Benchmark

Donderdag 22 november 2018 Opnieuw hoge score op het gebied van duurzaamheid in Aedes Benchmark

St. Joseph scoort in de Aedes Benchmark 2018 ook dit jaar weer hoog op het gebied van duurzaamheid. We kregen hiervoor de hoogst mogelijke score, namelijk een A. Op de onderdelen Huurdersoordeel, Bedrijfslasten en Onderhoud & Verbetering scoren wij evenals vorig jaar gemiddeld een B. Op het onderdeel Beschikbaarheid & Betaalbaarheid zijn we dit jaar gestegen van een C-score naar een B-score. De waardering van huurders voor onze dienstverlening bleef met een gemiddelde van een 7,6 gelijk.

De resultaten van de Aedes Benchmark 2018 werden vandaag, donderdag 22 november, door Aedes openbaar gemaakt. Aedes is de branchevereniging voor alle woningcorporaties in Nederland. De uitkomsten zijn gebaseerd op cijfers uit 2018. Er worden in de benchmark geen cijfers maar letters toegekend. Een A-score betekent een bovengemiddelde prestatie, een B-score gemiddeld en een C-score is onder gemiddeld. Wij kregen in deze benchmark dus één keer een A en vier keer een B. Directeur-bestuurder Rob Dekker: “Een mooie score, waar we blij mee zijn.”

Duurzame maatregelen leiden tot lagere energierekening
We scoren dus vooral hoog op het gebied van Duurzaamheid, namelijk een A-score. “Daar hebben we binnen onze organisatie ook veel aandacht voor”, vertelt Rob Dekker. “We zijn voortdurend bezig met het energiezuiniger maken van onze woningen. Zowel in bestaande bouw als bij nieuwbouw. Zo brengen we bij onderhoud diverse energetische maatregelen aan, waaronder dubbelglas, extra isolatie, gebruik van duurzame materialen en zonnepanelen. Op De Dag van de Duurzaamheid in oktober hebben we zelfs het 4.700ste zonnepaneel geplaatst. Best bijzonder voor een woningcorporatie met gemiddeld 4.000 woningen. Dat betekent immers gemiddeld meer dan 1 zonnepaneel per woning. Je ziet al die investeringen dus ook terug in een hoge score in de benchmark. Ook onze huurders profiteren hiervan. Want door het aanbrengen van duurzame maatregelen, zorgen we voor betere woningen en verbruiken huurders minder energie. Dus ze besparen uiteindelijk ook op hun woonlasten.“

Onze bedrijfslasten zijn nog verder gedaald
Uit de benchmark blijkt dat onze bedrijfslasten per verhuurde woning dit jaar nog verder zijn gedaald. We scoren hier zelfs lager dan gemiddeld in de gehele corporatiesector. Het gemiddelde in de sector ligt op € 764. Wij komen dit jaar uit op € 746. Vorig jaar kwamen we nog uit op € 821 per verhuureenheid en in 2016 op € 903. Dat betekent dat we steeds efficiënter zijn gaan werken en ook steeds bewuster met onze uitgaven omgaan.

We investeren veel in de kwaliteit van onze woningen
Op het onderdeel Onderhoud & Verbetering valt op dat wij veel investeren in de kwaliteit van onze woningen. Per woning investeren wij gemiddeld € 2.572, ten opzichte van gemiddeld € 2.244 in de sector. Hierdoor scoren we hoog (A-score) op de technische kwaliteit van onze woningen. “Ook de komende jaren blijven we flink investeren in onderhoud”, vertelt Rob Dekker. “Naast het reeds geplande onderhoud, gaan we tot 2020 namelijk 600 extra woningen isoleren. Een flinke klus. Bij de woningen die reeds zijn aangepakt, krijgen we veel positieve reacties van huurders. Ze merken duidelijk het verschil. Het is veel behaaglijker in huis.”

Hogere score Beschikbaar en Betaalbaarheid van onze woningen 
Op het onderdeel Beschikbaarheid & Betaalbaarheid zijn we dit jaar gestegen van een C-score naar een B-score. Dit prestatieveld geeft inzicht in de hoeveelheid woningen die wij voor onze doelgroepen beschikbaar hebben en de betaalbaarheid van onze woningen. Rob Dekker: “We hebben op dit onderdeel hoger gescoord ten opzichte van 2017, omdat we ons huurprijsbeleid naar beneden hebben bijgesteld. Daardoor zijn er meer woningen beschikbaar gekomen in het segment tot de 1e en 2e aftoppingsgrens. Ook zijn er meer woningen gelabeld met een sociale huurprijs en hebben we naar verhouding meer woningen toegewezen aan huishoudens die een inkomen hadden onder de huurtoeslaggrens. Dat levert uiteindelijk een mooie B-score op.”

Aedes benchmark: prestaties in de sector in de volle breedte verbeterd
Branchevereniging Aedes houdt dit jaar voor de vijfde keer de benchmark, waaraan 291 woningcorporaties meedoen met minimaal één prestatieveld. Zij vertegenwoordigen 98% van alle corporatiewoningen. Met de Aedes-benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken en verbeteren. De benchmark biedt gemeenten, huurders en andere relaties inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden. De benchmark bestaat uit vijf prestatievelden: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud & verbetering en Beschikbaarheid & Betaalbaarheid. Deze geven op hoofdlijnen een totaalbeeld over het presteren van individuele corporaties en van de gehele sector. Ten opzichte van vorig jaar zijn de prestaties in de sector in veel opzichten verbeterd: het huurdersoordeel is licht gestegen, de bedrijfslasten zijn verder gedaald, corporatiewoningen zijn duurzamer geworden en corporaties hebben de huren het afgelopen jaar slechts beperkt laten stijgen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties